Fagansvarlig brann

Stillingsbeskrivelse

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF bygger og forvalter kommunale kultur- og idrettsbygg. Våre bygg skaper opplevelser og legger til rette for aktiviteter for byens befolkning. Vår visjon er: Bygg for små og store øyeblikk.

Eiendomsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets 40 anlegg. Porteføljen består i hovedsak av flerbrukshaller, is- og badeanlegg, kultureiendommer som Vigelandsmuseet, Munchmuseet og Deichman bibliotek, samt signalanleggene Bislett stadion og Holmenkollen nasjonalanlegg. I løpet av de nærmeste årene vil i tillegg flere nye anlegg som Deichman og Munchmuseet i Bjørvika, Jordal Amfi og en rekke flerbrukshaller bli ferdigstilt.

Til Eiendomsavdelingen søker vi nå etter en dyktig, initiativrik og engasjert fagansvarlig innen fagfeltet brann. Stillingen innebærer en variert arbeidshverdag med koordinering og oppfølging av brannfaglige oppgaver i hele foretaket og ut mot våre leietakere. Vi ser derfor etter en strukturert og faglig sterk kollega som har gode samarbeidsevner, raushet og vilje til å dele. Vår nye kollega må både være lagspiller og samtidig en person som jobber selvstendig og målrettet.

Fagansvarlig brann skal sørge for beskrivelse og kvalitetssikring av branntekniske krav, utarbeide branntekniske rutiner og instrukser samt følge opp brannkonsept og branntekniske kontroller ute på anlegg i drift. I prosjektfasen på nybygg og rehabilitering vil fagansvarlig brann ha en viktig oppgave som støttespiller til prosjektavdelingene.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har som mål å være et foretak med stor gjennomføringskraft og et sterkt fagmiljø med dedikerte fagpersoner som bidrar utover eget foretak. Vi vil kjennetegnes ved at vi finner løsninger i samarbeid med andre, både internt i foretaket, men også med samarbeidspartnere og øvrige deler av kommunen.

I vurdering av søkerne vil meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt personlige egenskaper bli tillagt stor vekt, i tillegg til formell kompetanse og tidligere relevant erfaring og oppnådde resultater. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide mål og strategier for fagfeltet brann
 • Beskrive og kvalitetssikre branntekniske krav
 • Utarbeide brannfaglige rutiner og instrukser
 • Følge opp branntekniske rutiner og kontroller
 • Utføre risikoanalyser, primært knyttet til brann
 • Avviksbehandling, iverksetting og oppfølging av branntekniske tiltak
 • Faglige innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner og planer for brannforebyggende tiltak
 • Brannfaglig støtte i prosjektering og gjennomføring av nybygg og rehabilitering
 • Følge opp tilsyn på foretakets anlegg
 • Utøve aktivt brannforebyggende arbeid særlig rettet mot leietakere og brukere av foretakets anlegg
 • Planlegge og gjennomføre opplæring innenfor brannforebyggende brannvern
 • Statusrapportering på mål og brannforebyggende tiltak
 • Oppfølging av FDV 

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør, ingeniør eller annen relevant høgskole-/universitetsutdanning, med fordypning/tilleggsutdanning innen brannfaget. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.  
 • Ca. 5-10 års erfaring innen fagområdet.   
 • Gode dataferdigheter  
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • Personlige egnethet tillegges særlig vekt 
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Målbevisst, nytenkende med stor arbeidskapasitet
 • Bidra til bruk av ny teknologi innen fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, systematisk og ansvarsbevisst
 • Positivt innstilt med evne og vilje til å jobbe engasjert både selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og med evne til å takle omstillinger
 • Analytisk og resultatorientert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Tilsetting i henhold til Oslo kommunes reglement, lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger
 • Kontor sentralt plassert ved Nationaltheateret stasjon

Kontaktpersoner

Ståle Ottesen
Drift- og vedlikeholdssjef
Telefonnummer: (+47) 934 64 113

Hvem er Kultur- og idrettsbygg Oslo KF?

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har ansvar for å prosjektere, bygge, forvalte og drifte kulturbygg og idrettsanlegg i Oslo. Våre arenaer legger rammene for aktiviteter og opplevelser for byens befolkning og tilreisende. I eiendomsporteføljen ligger blant annet Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion, Frognerbadet og Vigelandmuseet. De største byggeprosjektene er Deichman Bjørvika, det nye Munchmuseet og nye Jordal Amfi. Kultur- og idrettsbyggs visjon er: Bygg for små og store øyeblikk.

Les mer på www.oslo.kommune.no/kid