Fagansvarlig avfallshåndtering (radioaktivt)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. desember, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som Fagansvarlig avfallshåndtering vil du ha et overordnet og helhetlig ansvar for å sikre at alt avfall og brensel håndteres i hht regelverk, sikkerhetskrav og design av anleggene for behandling, lagring og deponi. Du skal sørge for å implementere NND's hovedprosess for avfallshåndtering og brukt brensel, herunder mottak, behandling, mellomlagring, transport og deponering.

Stillingen rapporterer til Teknisk sjef.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere, lage og oppdatere behandlings- og mottakskriterier for håndtering av alt radioaktivt avfall og brensel
 • Oppdatere avfallsinventar for hvert anleggsområde og atomanlegg
 • Fungerende avfallsansvarlig på NND med kontrollfunksjon mot anleggene på IFE
 • Etablere og oppdatere avfallsplaner for alt radioaktivt avfall fra de norske forsknings-reaktorene og andre sektorer (helse, forsvar, etc).
 • Identifisere tekniske forskrifter og krav, og sørge for at disse kravene blir ivaretatt
 • Opprette og vedlikeholde håndbøker, rutiner og systemer ved behov innenfor eget ansvarsområde
 • Ansvar for å lede konsulenter og følge opp i hht avtaler og oppdrag
 • Bistå med risiko- og sikkerhetsanalyser innenfor eget område
 • Delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Høyskoleutdanning på masternivå innen fysikk, kjemi eller annet relevant fagområde

Erfaring/annen kompetanse:

 • Kompetanse innenfor relevante lover (strålevernloven, atomenergiloven og forurensingsloven)
 • Erfaring med risiko- og sikkerhetsanalyse
 • Erfaring med å lede konsulenter og følge opp i hht avtaler og oppdrag
 • Erfaring fra avfallshåndtering (radioaktivt og annet farlig avfall)
 • Dokumentert erfaring fra utredninger og saksbehandling
 • Kunnskap om planlegging, økonomistyring og kontraktsadministrasjon
 • Dokumentert erfaring fra nukleær virksomhet
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • God gjennomføringsevne og handlekraft (selvstendig)
 • Høy læringsvilje - og evne
 • Strategisk og analytisk tilnærming, evne til å se helhet
 • Robust og trygg i krevende situasjoner og prosesser
 • Du har god evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn 60-74 (Seniorrådgiver)
 • Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere
 • Pensjon, forsikring og boliglån i Statens pensjonskasse

Søkere må kunne oppnå sikkerhetsklarering.

Kontaktpersoner

Peter Keyser
Teknisk sjef
Mobil: 905 39 038

Hvem er Norsk Nukleær Dekommisjonering?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND ble etablert i 2018 og er i stadig vekst og utvikling.

NND har en av vår tids mest komplekse miljøvernoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å rydde opp etter 70 år med norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av nukleært avfall. 

Gjennom å utføre jobben i henhold til norsk lovverk og internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort. 

NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE), som i dag eier de norske atomanleggene. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.