Fagansvarlig automasjon/IKT - Smarte bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 

Gjennom en ambisiøs og fremoverlent eiendomsstrategi har Bærum kommune et stort fokus på utvikling av smarte bygg med blant annet innovative løsninger, høy kvalitet og lavt energiforbruk. 

Stillingsbeskrivelse 

Avdeling fagressurser i Bærum kommune Eiendom søker nå etter en løsningsorientert og energisk person i en nyopprettet stilling som fagansvarlig innen automasjon og IKT. Her vil du få anledning til å definere fremtidens smarte og intelligente bygg, og også videreutvikle eksisterende bygningsmasse med valg av fremtidsrettede teknologiske løsninger. Vi ønsker deg som er uredd og initiativrik, og som med entusiasme kan se og gripe muligheter samt har evne til å planlegge ITB/IKT/IOT-løsninger i samarbeide med egen eiendomsorganisasjon og vår IKT avdeling. 

Du skal også være en ressursperson og sparringspartner for våre eiendomsforvaltere, prosjektledere, utviklere og driftspersonale ved gjennomføring av tiltak og oppfølging av byggene. Stillingen vil være del av et stort tverrfaglig miljø med høyt kompetente fagpersoner. Snarlig tiltredelse. 

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Eiendom

Arbeidsoppgaver

 • Være med på å sette kvalitets- og løsningskrav i forbindelse med utvikling og gjennomføring av nye byggprosjekter 
 • Gjennomføre analyser og definere løsninger og standarder for fremtidens smarte og intelligente bygg 
 • Beskrive og følge opp tiltak innen fagområdet i eksisterende bygg 
 • Utnytte ITB/IKT/IOT til å knytte sammen tekniske bygningskomponenter og systemer for bygningsautomasjon 
 • Gi faglige råd og bidra med vurderinger overfor forvaltere, prosjektledere og driftspersonell 
 • Bidra til kompetanseheving internt i Bærum kommune Eiendom 
 • Ansvar for internkontrollrutiner på aktuelle systemer/anlegg i Bærum kommune 
 • Være eiendom sin kontaktperson og ressurs i samarbeid med kommunens IT-virksomhet 
 • Samarbeid internt i Bærum kommune og med eksterne samarbeidspartnere og relevante fagmiljøer eksternt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelor-nivå med minimum 3 år fra IKT-fag og/eller ingeniørfag. Relevant erfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Minimum 5 års relevant erfaring innen fagfeltet automasjon, fortrinnsvis mot BAE-næringen 
 • Generelt gode IKT-ferdigheter 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
 • Prosjektgjennomføring av ITB/BAS prosjekt med ansvar for grensesnitt mot sentrale IKT-systemer (analysesystem, FDVU, e.l.) 
 • Kjennskap til løsninger i markedet mht. systemer og komponenter i bruk i BAE-næringen (BAS, ITB, IoT, m.m.) er en fordel.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • IT

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som: 

 • har et stort faglig engasjement og er initiativrik 
 • kan tenke strategisk og analytisk 
 • er resultat- og løsningsorientert 
 • har god evne til å utvikle, overbevise og motivere andre mennesker for å oppnå resultater 
 • har proaktive tilnærminger til oppgaver og nødvendig kontinuerlig læring på fagområdet 
 • har god evne til å forstå komplekse oppgaver innen fagområdet 
 • har god evne til å identifisere risikoer, usikkerheter og til å prioritere valg 
 • bidrar med entusiasme og lagspill i tråd med kommunens kjerneverdier

Vi tilbyr

 • Et stort og profesjonelt teknisk- og eiendomsfaglig miljø 
 • Et godt sosialt miljø 
 • En organisasjon i utvikling 
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Annet 

Vitnemål og attester tas med på intervju 

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25)

Kontaktpersoner

Petter N Haug Sandbu
Avdelingsleder
Mobil: 92823930

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger