Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket

Språkteknolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalbiblioteket lyser ut en fast stilling som språkteknolog i Språkbanken. Språkbankens oppdrag er å samle inn, utvikle og tilgjengeliggjøre ressurser og verktøy for språkteknologisk utvikling med relevans for norsk språk. For mer informasjon, se www.språkbanken.no. 

Vi er på jakt etter en person med erfaring fra språkteknologisk tjenesteutvikling i privat eller offentlig sektor. Den som ansettes vil blant annet være med på å utvikle nye ressurser på grunnlag av Nasjonalbibliotekets digitale samling, kvalitetssikre og videreutvikle ressurser som innhentes fra eksterne samarbeidspartnere og utarbeide kravspesifikasjoner i forbindelse med anskaffelser. Dialog med Språkbankens brukere i private virksomheter og offentlig sektor vil være en viktig del av stillingen. Vi etterspør særlig kompetanse og erfaring fra følgende områder: taleteknologi (tekst-til-tale og tale-til-tekst), automatisk oversettelse og maskinlæring. Søkere må ha muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, svensk eller dansk på morsmålsnivå. Det kreves meget god forståelse av begge norske skriftformer og norske dialekter. 

Arbeidsoppgaver

 • Produsere talekorpus i relevante formater
 • Produsere tekstkorpus i relevante formater
 • Kvalitetssikre, oppdatere og dokumentere eksisterende språkressurser i Språkbanken
 • Være i faglig dialog med Språkbankens ulike brukergrupper
 • Bidra til andre oppgaver i Språkbanken 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning tilsvarende master- eller doktorgradsnivå, f.eks. språkvitenskap, språkteknologi eller informatikk
 • Erfaring fra språkteknologisk tjenesteutvikling i privat eller offentlig sektor 
 • God kjennskap til lingvistisk analyse
 • God kjennskap til og erfaring med ulike teknikker innen maskinell språklig analyse
 • Meget god forståelse av begge målformer og norske dialekter 
 • Personlige egenskaper
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å kommunisere klart og tydelig om språkteknologiske spørsmål for mottagere med forskjellig kunnskapsnivå
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt 

Vi tilbyr

Fast stilling i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver som lønnes henholdsvis fra lønnstrinn 45 eller 60. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er fra kr. 524 200,- til 658 300,- (ltr. 60 til 72) pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift    

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.

Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktpersoner

Hege Stensrud Høsøien
Avdelingsdirektør
E-postadresse: hege.hosoien@nb.no
Telefonnummer: 23 27 61 68
Jon Arild Olsen
Seniorrådgiver
E-postadresse: jon.olsen@nb.no
Telefonnummer: 23 27 62 24

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket er hukommelsen vår som nasjon, og fungerer som multimedialt kunnskapssenter. For å nå målet vårt om å bli et av de mest spennende og moderne nasjonalbibliotek i Europa, setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale biblioteket.

Nasjonalbiblioteket har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og opererer med et budsjett på 562 mill kr.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.