Fabrikksjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fabrikken er lokalisert på Sandtorg. I fabrikken fremstiller vi Sunpack EPS emballasje til laksenæringen og Sundolitt EPS isolasjon til byggenæringen. Fabrikken driftes store deler av året på 2 skift. Det arbeider for tiden 25 ansatte ved fabrikken.

Vår nye fabrikksjef skal være en tydelig, motiverende og inspirerende leder. Vedkommende  skal ha industriell erfaring og kompetanse på høyere nivå, - gjerne innenfor serieproduksjon, effektivisering og forbedringsarbeid. Vi søker deg som er handlekraftig, god på å skape relasjoner og som oppnår resultater gjennom de ansatte. Vi mener at for å lykkes i jobben må en være faglig dyktig, effektiv og en ærlig leder med høy grad av gjennomføringsevne.

Kvalifikasjoner

  • Høyere teknisk utdannelse.
  • God teknisk kunnskap og forståelse med erfaring fra vareproduserende industri.
  • Gode leder egenskaper med evne til å utvikle medarbeidere.
  • Kunne jobbe selvstendig, målrettet og være resultat orientert.
  • Har god kunnskap om bruk av 5S /LEAN.
  • Forstår og tenker systematisk kundetilfredsstillelse.

Ansvarsområder / Oppgaver

Fabrikksjefens hovedansvar er å sørge for at fabrikken daglig ferdigstiller produkter i rett kvalitet og kvantitet, til rett tid på en kostnadseffektiv måte. Dette krever tett oppfølging av daglig drift, vedlikehold av maskiner og utstyr. Fabrikken skal driftes etter Sunde gruppens styringssystemer, HMS og lovverk. Vi krever høyt fokus på kostnadskontroll, kvalitet og optimalisering av arbeidsoppgaver/metodikk.

Vi tilbyr

  • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Konkurransedyktige betingelser.
  • Jobb i ett internasjonalt konsern.
  • Ulykkes-/gruppelivsforsikring.

Kontaktpersoner

Odd Arne Lervåg
Produksjonssjef
Telefonnummer: 924 29 211

Hvem er Brødr. Sunde AS?

Sunde Gruppen er et multinasjonalt selskap med flere produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland. Spania og Storbritannia. Vi blir sett på som en av de ledende i det europeiske markedet når det gjelder produksjon av EPS, Ekspanderbar PolyStyren. Vår visjon er å være foretrukket og ledende leverandør av EPS produkter i våre markeder. Sunde Gruppen har 415 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 mrd. Sunde Gruppen har god lønnsomhet og ekspansjonsplaner som omfatter betydelige investeringer både teknisk og organisasjonsmessig. Vi legger vekt på å være en handlekraftig og pålitelig samarbeidspartner som fokuserer på miljø både eksternt og internt.