Fabrikksjef, Verdal & Hjørungavåg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Spenncon søker en utviklingsorientert fabrikksjef som vil få det totale ansvaret for begge fabrikkene. Du skal sørge for å utvikle fabrikkene ved Verdal og Hjørungavåg i henhold til målsettinger i budsjett, handlingsplaner, HMS- og kvalitetsmål og framdrift, samt for å ivareta og utvikle de menneskelige og tekniske ressursene. Stillingen rapporterer til COO, inngår i Spenncons Operations ledergruppe og gir store påvirkningsmuligheter.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle fabrikkene i Verdal & Hjørungavåg i henhold til handlingsplaner og mål i Spenncon og Consolis
 • Overordnet personalansvar for fabrikkene. 
 • Ansvar for ressursplanlegging. Sikre optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser og kompetanse.
 • Faglig ledelse/styring av fabrikkene slik at de ønskede kvalitets- og HMS mål oppnås. 
 • Ansvar for driftsresultatet for fabrikkene. Sørge for at produksjon utføres iht. estimert timeforbruk og at produksjons- og montasjegrunnlag foreligger med riktig kvalitet til riktig tid.
 • Sørge for opplæring og utvikling av medarbeidere, både faglig og menneskelig.
 • Sørge for godt samarbeid og koordinering med salg- prosjekt-, konstruksjon- og montasjeavdelingen i Spenncon, samt med business units i Consolis. 
 • Ansvar for all aktivitet vedrørende produksjon i Verdal og Hjørungavåg. Utarbeide budsjettforslag med forutsetninger. Planlegge og gjennomføre investeringer i tett samarbeid med regionsjefene. Rapportering av aktiviteter i henhold til produksjonsavdelingenes prosedyrer 
 • Produktivitets- og kvalitetsforbedring av nøkkelprosesser. Utarbeide og følge opp kvalitetstiltak og handlingsplaner. 
 • Ansvar for HMS for alle ansatte, innleide og besøkende. Utarbeide og følge opp HMS-tiltak og handlingsplaner. Ansvar for å stanse arbeid hvor det er åpenbar fare for liv og helse. 
 • Være bedriftens representant overfor tillitsvalgte i produksjonsavdelingene. Representere bedriften på vegne av produksjonsavdelingene i møter og tilsyn med myndigheter og leverandører. 
 • Ansvar for Spenncons bygg, anlegg, område og utstyr på respektive fabrikker.

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • MBA eller Ingeniør / Sivilingeniør gjerne med spesialisering innen produksjonsledelse, byggeteknikk, konstruksjon e.l.
 • Bred ledererfaring (inkl. personalansvar) innen krevende produksjonsrelatert industri
 • Kompetanse innen relevante IT/tekniske hjelpemidler
 • Meget gode fremstillingsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Kunnskap om moderne ledelses- og produksjonsmetoder, herunder LEAN. Effektiviserings- og omstillingskompetanse. 
 • Gjerne forståelse for arbeid i en moderne matriseorganisasjon 
 • God forretningsmessig forståelse – evner å se hvordan effektiv produksjon kan bidra til å realisere forretningsmålene 
 • Erfaring fra fleksible organisasjoner som leverer spesialbestilte produkter vil være en fordel 

 

Som person er du: 

 • Resultatfokusert - skaper gode løsninger overfor ansatte og øvrige avdelinger i verdikjeden
 • Trygg, tydelig og moden leder som står støtt i egne beslutninger. . Lyttende og støttende med evne til å se andres situasjon. Ønske om å utvikle mennesker og gjøre medarbeidere gode
 • Drivende type – pågangsmot, gjennomfører, får ting gjort
 • Relasjonsbygger som får folk med seg og skaper entusiasme
 • Effektiv, grundig og administrativt ryddig 
 • Ujålete og jordnær 
 • Høy etisk standard, etterrettelig og reflektert 
 • Tydelig fokus på kvalitet og sikkerhet 

 

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Yannis Nakopoulos eller Dag Holmen-Jensen i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Vennligst registrer CV snarest. 

 

ISCO Group er spesialister på Executive Search; aktivt søk i markedet etter toppledere, mellomledere, nøkkelmedarbeidere og styremedlemmer.
Vi er et bredt sammensatt team med lang og variert erfaring. Sammen med et høykompetent research- og stabsteam gir dette et stort mangfold av bakgrunn og kompetanse. Siden vår oppstart i 1982 har vi gjennomført et betydelig antall oppdrag for norske og internasjonale selskaper, offentlig forvaltning og foretak.

Kontaktpersoner

ISCO Group
Telefonnummer: (+47) 22 06 87 00

Hvem er Spenncon AS?

Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over 12 000 ansatte i virksomheter i mer enn 25 land. Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca 500 ansatte og en omsetning på mer enn NOK 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer.