Etterretningstjenesten søker Prosjektleder IKT

Prosjektleder IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens Etterretningstjeneste bedre i stand til å løse sitt oppdrag.

Vi styrker vår organisasjon og søker de fremste hodene innenfor planlegging og gjennomføring av programmer og prosjekter.

Som prosjektleder IKT vil du ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av prosjekt(er) innen IKT knyttet til utvikling av etterretningskapasiteter. Stillingene er midlertidige med varighet til  31.01.2023, med mulighet til forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede tildelt prosjekt
 • Koordinere prosjektet opp mot andre relevante organisasjonsenheter, aktiviteter og prosjekter
 • Kontinuerlig ivareta rapportering, ressursstyring og økonomioppfølging for tildelt prosjekt
 • Ivareta daglig ledelse og styring av prosjektorganisasjonen for tildelt prosjekt

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende med relevant fagbakgrunn, fortrinnsvis innen datateknikk, informatikk, elektronikk, teleteknikk, eller kommunikasjonsteknologi. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.
 • Prosjektlederutdanning og/eller prosjektledersertifisering
 • Prosjektledererfaring og/eller ledererfaring
 • Relevant erfaring med god resultatoppnåelse

Det er ønskelig med:

 • Prosjektledererfaring innen IKT
 • Erfaring med ledelse av IKT infrastrukturprosjekter
 • Erfaring med planlegging og IKT-strategi
 • IKT-faglig kompetanse
 • Kjennskap til statlig investeringsvirksomhet
 • God kjennskap til Forsvarets virksomhet

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Gode språkkunnskaper i engelsk
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode planleggings- og gjennomføringsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

Stilling: Prosjektleder (kode 1113)

Lønn: kr 615 900 - 813 400 (lønnstrinn 68 - 80). Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.

Generell informasjon 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her".

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man kun kan være norsk statsborger. For generell informasjon om Etterretningstjenesten henvises til www.forsvaret.no.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 50 20

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger