Etterretningstjenesten søker landets skarpeste teknologer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg med kunnskap og erfaring innen IKT og informasjonssikkerhet, med god kjennskap til minst ett av følgende områder: web-crawlere og skraping, prosessering og smart presentasjon av store datasett (big data analytics), oppsett og hardening av ikke-homogene nettverk. Det er ønskelig med gode programmeringsferdigheter, gjerne innen praktisk anvendbare høy-nivå språk, f.eks. Python. Stillingene vil være tett knyttet til eksisterende kompetansemiljøer for etterretning i det digitale rom. I dette ligger muligheten til å arbeide innen et faglig satsningsområde som en del av en informasjonsteknologisk avdeling bestående av noen av Norges skarpeste teknologer. Vi ser etter deg som evner å være kreativ med bakgrunn i egen spisskompetanse. Hos oss får du muligheten til å gjøre dine tekniske interesser (og sannsynligvis største hobby) til ditt daglige virke med operative leveranser til nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver. 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle tekniske verktøy og bidra til å utarbeide metoder for innsamling og sammenstilling av data fra ulike kilder
 • Bidra til effektiv dataflyt: prosessering, presentasjon og lagring
 • Bidra til drift av ovennevnte innsamlings- og prosesseringssystem

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innenfor relevant teknisk fagområde (informatikk, datateknikk o.l.). Erfaring og utvist realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for manglende formell utdanning

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innen relevante fagområder
 • Gode programmeringsferdigheter, gjerne innen praktisk anvendbare høy-nivå språk som f.eks. Python
 • Erfaring innen minst ett av følgende områder:
 • Web-crawling og skraping
 • Prosessering og smart presentasjon av store datasett
 • Oppsett og hardening av ikke homogene Windows nettverk, trådløs kommunikasjon eller hardware modifikasjon

Særskilte krav: 

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Stillingsinnehaver må tilfredsstille kravene til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er tillagt disponeringsplikt. 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som teknisk interesse og samarbeidsevner vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 62-72/ kr 544 400 – 658 300 eller senioringeniør (kode 1181) I lønnstrinn 70-78/ 631 700 - 754 900 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

 • Gode muligheter for faglig utvikling, herunder deltakelse på internasjonale kurs og konferanser. Etterretningstjenesten er en kunnskapsbedrift med gode forhold for den ansattes utvikling 
 • Svært spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø 
 • Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontaktinfo
Telefonnummer: 23 09 52 24

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger