Etterretningstjenesten søker IKT sikkerhetsarkitekt

IKT sikkerhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Ønsker du å jobbe med oppgaver og systemer som har betydning for Etterretningstjenestens evne til å innhente, bearbeide og analysere infromasjon? IKT-avdelingen har som hovedansvar å utvikle og operere IKT i tjenesten inkludert digitalisering, teknologidrevet transformasjon og beskyttelse av kritisk infrastruktur. Som sikkerhetsarkitekt vil du være med på å utvikle og implementere en overordnet sikkerhetsarkitektur i Etterretningstjenestens systemer. Du har erfaring i å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og arkitektur, både med utarbeidelse av sikkerhetskrav og sikkerhetsdesign. Forståelse for verdivurderinger og sårbarhetsanalyser er en fordel.

Etterretningstjenesten ser etter en person som har jobbet på sikkerhetssiden innenfor IKT med erfaring fra krav-, design og implementeringsfasene og gjerne deltatt i større digitaliseringsprosesser. Særlig vekt legges på forståelse av sikkerhetsaspekter ved moderne sky- og kontainerteknologi (PaaS og IaaS) inkludert tilgangsstyring (IAM). Etterretningstjenesten jobber i henhold til agile prinsipper som DevSecOps og mikrotjenestearkitektur og det er ønskelig at du har god kjennskap til og trives med smidige prosjekter og produktorientert utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingen av Etterretningstjenestens sikkerhetsarkitektur
 • Ansvarlig for IKT-sikkerhetsarkitektur
 • Gjennomføre og kontinuerlig forbedre prosesser og dokumentasjon med hensyn til sikkerhetsgodkjenninger
 • Utarbeide sikkerhetsarkitektur i tjenestens hovedsystemer og delta som sikkerhetsarktitekt i utvikling av nye hovedsystemer gjennom programmer, prosjekter og aktiviteter for digitalisering.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende, innen fagområder som er relevant for stillingen, fortrinnsvis IKT- og sikkerhetsfaglig retning. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgrad
 • Erfaring med utvikling og implementering av sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsgodkjenningsprosesser og/eller SOC-kapabiliteter

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med utvikling og implementering av virksomhetsarkitektur
 • Erfaring med strategi og overordnede planprosesser
 • Kjennskap til Forsvarets/statlig organisasjoner og virke
 • Kjennskap til Etterretningstjenestens organisasjon og virke

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og førerkort kl. B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Gode språkkunnskaper i engelsk

Personlige egenskaper

 • Teamkompetanse
 • Samarbeidsevne
 • Løsningsorientert
 • Helhetsoversikt
 • Gjennomføringsevne
 • Proaktivitet
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stilling: Senioringeniør (kode 1181)
 • Lønn: Lønn etter avtale

Generell informasjon 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her".

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man kun kan være norsk statsborger. For generell informasjon om Etterretningstjenesten henvises til www.forsvaret.no.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 52 12

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger