Etterretningstjenesten søker controller med interesse for teknologi

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker controller innen økonomi og virksomhetsstyring til et spennende teknologimiljø i Etterretningstjenesten. Er du vår nye medarbeider?

Vi ser etter en ambisiøs og dyktig controller som kan bidra til både planlegging og løpende oppfølging av økonomi og prosesser knyttet til virksomhetsstyring. Vårt felt er i stor utvikling og vekst, og dette er en gylden anledning til å kunne jobbe tett opp mot bredden av våre fagmiljøer. Du vil også få mulighet til å jobbe tett integrert med ledelsen i egen avdeling og være rådgiver i sentrale beslutningsprosesser. Gjennom denne stillingen vil du derfor få unik erfaring og innsikt i en kompleks og spennende avdeling, med stort fokus på teknologi.

I denne stillingen vil du arbeide tett med ulike fagmiljøer og det er derfor viktig at du er god på kommunikasjon og samhandling på tvers. Vi ser etter en person som evner å ha god helhetsoversikt. Videre har du en analytisk tilnærming til arbeidet som skal gjøres, og jobber godt selvstendig. Hvis du liker å sette deg inn i og presentere løsninger knyttet til komplekse problemstillinger vil du trives godt i vårt fagmiljø. Dersom dette trigger interessen hos deg håper vi du legger inn en søknad.

Vi tilbyr med dette rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og rådgi i saker vedrørende økonomi- og ressursstyring
 • Lede og koordinere intern budsjettprosess
 • Følge opp budsjett- og prognoseprosesser i driftsåret, herunder bidra i utarbeidelse av månedlige økonomi- og årsverksrapporter samt ad-hoc analyser av økonomisk karakter
 • Rådgi i saker vedrørende stillings- og personelldisponering, og følge opp prosesser innen HR og arealdisponering

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Relevant erfaring fra virksomhetsstyring/økonomi

Det er ønskelig med:

 • Opplæring og erfaring i MS Excel
 • Erfaring fra stilling som controller eller tilsvarende
 • Erfaring fra bruk av ERP-systemer
 • Erfaring fra budsjettarbeid
 • Kjennskap til eller erfaring fra Forsvaret

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper tillegges stor vekt. Vi ser etter en person som har:

 • Analytiske evner
 • Evne til å beholde helhetsoversikt
 • Evne til å arbeide godt selvstendig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Stilling: Seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: kr. kr 618 600–708 000 (lønnstrinn 68–75), i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23095086

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger