Ettårig prosjektstilling - sosiale medier - Kommunikasjonsstab

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kommunikasjonsstaben jobber for at Den kulturelle skolesekken skal være godt synlig og kjent for alle som er en del av den, og for alle som blir berørt av den. 

Vi søker nå en medarbeider med hovedansvar for sosiale medier. Er du god til å skape engasjement i sosiale kanaler? Da vil vi ha med deg på laget! 

Kulturtankens verdisett ligger til grunn for alle stillingene. Våre verdier er engasjerende, samlende, modige og fornyende. 

Les mer om Kulturtankens mandat og målsettinger på våre hjemmesider, www.kulturtanken.no

 

Arbeidsoppgaver

 • Eksperimentere med formater, løsninger og måter å fortelle på 
 • Være i dialog med publikum og ulike målgrupper 
 • Omdømmebyggende arbeid for Kulturtanken - DKS 
 • Kommunikasjonsstrategisk arbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Ikke redd for utfordringer, og liker teamarbeid 
 • Inngående kunnskap om og erfaring med bruk av sosiale medier (Instagram, Snapchat, Facebook og andre sosiale kanaler) 
 • Erfaring med innholdsproduksjon i sosiale medier med vekt på bilde- og videoproduksjon 
 • Kunnskap om publisering og ulike verktøy for produksjon og distribusjon av innhold, som Photoshop, InDesign, Final Cut eller tilsvarende 
 • Erfaring med effektmåling og analyse 
 • Du snakker og skriver flytende norsk, og behersker engelsk godt

 

Utdanningsretning og nivå

 • Journalistikk / Kommunikasjon
 • Høyskole / Universitet

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale i henhold til Statens lønnsregulativ 
 • Kulturtanken er en IA-virksomhet. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av våre medarbeidere 
 • Tiltredelse: etter avtale

Kontaktpersoner

Guro Kleveland
Kommunikasjonsleder

Hvem er Kulturtanken?

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets nasjonale fagetat med utviklings- og forvaltningsansvar for ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kunst og kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken jobber i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, og skal være både rådgivende og utførende på vegne av departementene. Etaten holder til i moderne lokaler i Nydalen.