Et av Norges fremste miljøer innen VA-utredning søker ny leder

Funksjonsleder

Vann- og avløpsetaten (VAV) investerer årlig for omlag en milliard i bygge- og anleggsprosjekter. Utredningsseksjonens ansvarsområder består bl.a. i å definere og prioritere områder i kommunen der VAVs ledningsnett knyttet til drikkevann og avløp må utbedres eller legges om. Videre utarbeides utredninger som sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Seksjonen har også et ansvar knyttet til kommunens håndtering av overvann, i tillegg til å ivareta VAVs hensyn i Oslos pågående byutvikling.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utredningsseksjonen består i dag av 35 medarbeidere fordelt på tre underliggende funksjoner; Funksjon taktisk plan, Funksjon operativ plan, og Funksjon målinger og kildesporing. Nå søker vi en ny funksjonsleder for Funksjon taktisk plan. Denne funksjonen har 11 medarbeider, og ansvarsområdene er:

 • Identifisering og prioritering av områder til investering (utredning).
 • Strategiske prosjekter for å følge opp hovedplanen/strategikartet inkl. forskning og utvikling.
 • Utsjekk av utfordringer/hastesaker som oppstår fra etatens driftsavdeling.
 • Modellering av vann, avløp og overvann.
 • Handlingsplan for overvannshåndtering.
 • Saksbehandling av plansaker og byggesaker knyttet til overvannshåndtering.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar, ledelse og utvikling av enhetens personalressurser.
 • Økonomiansvar.
 • Faglige ansvar for funksjonens leveranser.
 • Sørge for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på funksjonens personalressurser, herunder planlegging av opplæring og utvikling av funksjonens medarbeidere.
 • Samarbeide tett med øvrige deler av utredningsseksjonen.
 • Utvikle funksjonen gjennom utviklingsprosjekter.
 • Sørge for at ny teknologi og nye beslutningsstøtteverktøy innføres og tas i bruk av funksjonens medarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen VA.
 • Ledererfaring og/eller formell ledelseskompetanse er en fordel og vil bli vektlagt.
 • Relevant arbeidserfaring og kjennskap til GIS, hydraulisk- og hydrologisk modelleringsverktøy.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Egenskaper

 • Gode lederegenskaper, herunder evner til å motivere og utvikle ditt team.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å jobbe på tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer.
 • God gjennomføringsevne.
 • Engasjement og motivasjon for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger