Estimator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå en estimator til spennende og utfordrende oppgaver i et av Norges største samferdselsprosjekt innenfor jernbane og veg.

Du vil få ansvar for å lede og videreutvikle arbeidet med estimering av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Stillingen inngår i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og vil i det daglige forholde seg til prosjektstyringsleder her. Personalansvar og faglig koordineringssansvar ligger hos leder for estimering, Økonomi og styring i Utbyggingsdivisjonen.

Divisjonen Utbygging er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og hele InterCity utbyggingen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidssted: moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Arbeidsoppgaver

 • Lede estimeringsprosessen i prosjektet
 • Oppdatere estimatet kontinuerlig og sikre metodisk forankring iht Bane NOR og Statens vegvesen sine prosedyrer
 • "Brekke om" estimatet til budsjett og basis for kostnadsoppfølging etter investeringsbeslutning og kontrahering
 • Lede prosessene med å finne kostnadsoptimale løsninger sammen med prosjektsjefer og øvrig ledergruppe
 • Ulike analyser av prosjektkostnader
 • Koordinere prosjektets usikkerhetsanalyser (gjennomføres normalt av eksterne)
 • Delta på seksjonsmøter sentralt og bidra i forbindelse med utarbeidelse av nøkkeltall og erfaringstall som kan brukes til kvalitetssikring av andre prosjekter
 • Etter avtale kunne ha ansvar for andre oppgaver i prosjektets økonomi- og styringsgruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivillingeniør/ingeniør, siviløkonom/økonom eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Relevant erfaring, gjerne fra komplekse infrastrukturprosjekter er ønskelig
 • Erfaring innen prosjektkontroll, estimering, eller erfaring fra byggeledelse i prosjektgjennomføring
 • Forståelse for kostnadsdriver i tekniske løsninger
 • Erfaring fra å drive komplekse prosesser
 • Erfaring fra å jobbe på tvers av fagfelt og kunne sette seg inn i nye tema

Personlige egenskaper

 • Evne til å gjøre selvstendige vurderinger og trekke konklusjoner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert og nøyaktig, samtidig som man evner se det store bildet og større sammenhenger
 • Sterk analytisk evne

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Marit Bjørgum
Telefonnummer: 936 88 888
Trygve Gillebo
Telefonnummer: 976 11 840

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon