ERP Manager

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nammo videreutvikler sine digitale løsninger og har etablert en kjerneplattform basert på ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 FO, som nå er i ferd med å rulles ut i store deler av konsernet. Vi bygger et sterkt faglig miljø rundt denne løsningen og dette er en del av grunnmuren i konsernets digitaliseringsarbeid. 

For å forsterke dette arbeidet i Nammo-konsernet ytterligere har vi behov for en ERP Manager med ansvar for forvaltningen av vår internasjonale ERP-løsning. Vår ERP manager må ha sterk kunnskap om forretningsprosesser, prosjektledelsesevner og omfattende erfaring med å forvalte, administrere og videreutvikle ERP-systemer.

Ansvar og oppgaver:

 • Lede forvaltningen av konsernets Dynamics 365 ERP-løsning
 • Ivareta informasjonssikkerheten i ERP-løsningen og ha et overordnet ansvar for å sikre at det etableres rutiner og instrukser som formaliserer tilganger og rettigheter.
 • Holde løpende kontakt med selskapene som bruker løsningen og planlegge, initiere og gjennomføre forbedringsprosjekter i tett samarbeid med D365-programmet
 • Sikre dokumentasjon av ERP-løsningen som tilfredsstiller kravene fra relevante interessenter
 • Sikre at konsernet til enhver tid er korrekt lisensiert på våre ERP-løsninger.
 • Kvalitetssikring av bruken av løsningen i forhold til compliance krav og selskapets retningslinjer for master data.
 • Lede oppfølgingen av leverandører knyttet til ERP-løsningen.
 • Påse at våre leverandører er oppdatert på vårt tekniske miljø med aktuelle sikkerhetsoppdateringer.
 • Samarbeide tett med andre interne ressurser og forretningsmiljøer.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor/masternivå eller tilsvarende innen relevant fagkrets.
 • Erfaring med ulike ERP-løsninger, helst D365 og gjerne erfaring med prosess-, informasjons- og tjenestemodellering.
 • Erfaring med forretningsprosesser og relasjoner til IT-systemer.
 • Ha evnen til å se de store sammenhengene, samtidig som du må kunne dykke ned i detaljene i den enkelte oppgaven.

Personlige egenskaper: 

Engasjement - presisjon - omtanke er Nammos verdier som veileder oss til å yte vårt beste og som vi håper du identifiserer deg med. For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at:

 • Du har gode egenskaper til å bygge relasjoner og liker å jobbe i team.
 • Du har sterke analytiske evner, god prosessforståelse og kunne se forbedringer og synergier i prosesser og oppgaver.
 • Du evner å bruke både tradisjonelle og nye metoder for å produsere nye ideer og skape innovative løsninger, samt evner å jobbe på tvers av et komplekst og internasjonalt selskap.
 • Du har god formidlingsevne og evne til kommunikasjon.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk (konsernspråk).
 • Du utfører oppgaver på en strukturert, systematisk og nøyaktig måte.
 • Du har evne til omstilling i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Du er initiativrik og samarbeidsvillig.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for læring og utvikling
 • Et arbeidsmiljø med en kultur for å gjøre hverandre gode
 • En solid og trygg arbeidsplass med konkurransedyktige betingelser
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Praktisk informasjon:

Arbeidssted er Raufoss. Andre alternativer kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Noe reising må påregnes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering fra Nasjonale sikkerhetsmyndigheter og inngår i Nammo AS sin avdeling for Application Delivery og rapporter til Application Manager.

Adresse: Enggata 37

Kontaktpersoner

Hans Rognerud
Program Manager Dynamcs 365
Lars Bostad
Application Manager
E-postadresse: lars.bostad@nammo.com

Hvem er Nammo Raufoss AS?

Nammo Gruppen er et nordisk konsern med selskaper i en rekke land, 2700 ansatte og en årlig omsetning på over 6 MRD NOK. Hovedkontoret, Nammo AS ligger på Raufoss sammen med det største datterselskapet Nammo Raufoss AS som har 750 ansatte og en årlig omsetning på 1.9 MRD NOK. Virksomheten omfatter utvikling, produksjon og salg av høyteknologiske forsvarsprodukter, samt miljøvennlig demilitarisering.