ERP konsulenter

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sykehuspartner bygger opp et applikasjonsforvaltningsmiljø som har som ambisjon å bli helsenorges fremste kompetansesenter innen økonomi, regnskap, innkjøp og logistikk i forbindelse med etablering av fellesregional ERP-løsning i Helse Sør-Øst.  

Vi søker 3 nye ERP konsulenter, 2 som har innkjøps- og/eller logistikk kompetanse og 1 teknisk konsulent. Det er ønskelig med erfaring fra Oracle E-Business Suite, samt innsikt i logistikk og forsyningsprosesser i helseforetak. Riktig kandidat blir en del av et team på 18 engasjerte medarbeidere, som trives godt i jobben. Du vil bli stilt overfor varierte problemstillinger med mulighet til å påvirke og forme en avdeling under oppbygging. Nøkkelen for at vi skal lykkes er å forstå helseforetakenes behov og derigjennom utvikle og forvalte en regional ERP løsning som møter dagens og fremtidens krav i Helse Sør-Øst.

Søknader blir behandlet fortløpende. 

Arbeidsoppgaver

 • ERP konsulent, innkjøp og logistikk
 • ERP konsulent teknisk
 • Motta og løse henvendelser fra brukere
 • Rådgivning innenfor innkjøp og logistikk og/eller teknisk
 • Design av systemtilpasninger og grensesnitt
 • Arbeid med ITIL prosesser
 • Test og verifisering  

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen innkjøp og logistikk, IT, systemutvikling/ERP
 • Konsulent eller superbruker for ERP system innen innkjøp og logistikk
 • Erfaring og god forståelse for ERP økonomi- og logistikksystemer som f.eks. Oracle eBusiness Suite, SAP, Agresso, IFS, etc
 • Prosessforståelse
 • Forretningsforståelse
 • Erfaring med applikasjonsforvaltning
 • Kunnskap om SQL
 • Prosessforståelse
 • Kunnskap om ITIL rammeverk
 • Erfaring fra kundeserviceorganisasjoner, ha forståelse for kundens behov

Personlige egenskaper

 • God evne til å sette seg inn i forretningsprosesser og systemfunksjonalitet
 • Strukturert, analytisk og ha god arbeidskapasitet
 • Flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig
 • Evne til å motivere andre
 • Du trives med å samhandle på mange plan, med mange parter, samtidig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende oppgaver i Norges største fellestjenesteleverandør
 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 •  Noe reisevirksomhet må påregnes

Sykehuspartner er en arbeidsgiver som verdsetter et inkluderende arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø.

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kontaktpersoner

Mona Leitås
Seksjonsleder
Telefonnummer: 99469843

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.