ERP Business Analyst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til nyopprettet stilling søker vi ERP Business Analyst

Sjømatkonsernet INSULA er i ferd med å implementere et nytt ERP*-system som skal sikre felles arbeidsprosesser på tvers av konsernets 22 nordiske enheter. M3 er valgt som system, og vår ERP Business Analyst får en viktig rolle i å sørge for at løsningen blir brukt optimalt gjennom optimalisering av arbeidsprosesser, arbeidsflyt og systemtilpasning.

Stillingen rapporterer til CFO, og vil arbeide tett opp mot konsernets øvrige IKT- og økonomiressurser.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Utvikle og optimalisere arbeids- og systemprosesser i M3 i henhold til INSULAs forretningsbehov og i tett samarbeid med konsernets globale prosesseiere (GPO)
 • Analyse og feilsøking
 • Koordinere, utvikle og følge opp lokale prosesseiere (LPO) og superbrukere
 • Sikre og forankre god systembruk lokalt i alle selskaper og avdelinger
 • Identifisere opplæringsbehov og gjennomføre tiltak

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Bachelor innen IKT og/eller økonomiske fag
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring, gjerne fra konsulentvirksomhet og/eller som prosesseier eller superbruker i ERP-systemer
 • Kjennskap til M3, SAP, Oracle Financials eller MS Dynamics er en fordel, men god systemforståelse kan kompensere for manglende tidligere erfaring
 • Erfaring fra prosjektarbeid og produksjonsvirksomhet er en fordel, men ikke et krav
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig i skandinavisk språk og engelsk

Personlig profil 

INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår ERP Business Analyst også lever etter.

I tillegg søker vi etter noen med følgende egenskaper:

 • Forretningsforståelse
 • Utpreget analytisk arbeidstilnærming
 • Arbeider systematisk og strukturert
 • Evner å arbeide både selvstendig og i team
 • Evner og trives med å bygge relasjoner og nettverk
 • Kvalitetsbevisst og resultatorientert
 • Trives med høyt tempo og mange baller i luften

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et ambisiøst og kunderettet miljø i vekst
 • En unik mulighet til å være med på utviklingen av sjømatsektoren i Norden
 • Konkurransedyktige betingelser

Annet

Kontorsted: Ved konsernets hovedkontor på Leknes i Lofoten. Annet kontorsted kan diskuteres for den rette kandidaten. Stillingen vil medføre utstrakt reisevirksomhet i Norden.

Søknad: Skriftlig søknad merkes «ERP Business Analyst» og sendes elektronisk med referanser, attester og vitnemål til brynjulv@itsearch.no (evt. bruk snarveien  "søk på denne stillingen stilling / send søknad" på siden). Søknader behandles konfidensielt ved merknad om dette.

Ønsket tiltredelse: Etter avtale.

For spørsmål, kontakt:

 • Brynjulv Kjosås, IT Search AS, telefon 971 22 000
 • HR-leder i Insula, Kristel Pedersen på telefon 997 02 387
 • Jan Ditlev Lorentz-Larssen, tlf 970 62 656

Søknadsfrist: Snarest.

*ERP = Enterprise Resource Planning

Hvem er Insula AS -?

INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. 

INSULAs bedriftsportefølje består av 18 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige, Amanda Seafoods AS i Danmark og Escamar Seafood Oy i Finland. Konsernets hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten, mens avdeling for marked og forretningsutvikling ligger i Oslo. Totalt sysselsetter konsernet 1100 ansatte, og i 2017 hadde konsernet en total om setning på ca. NOK 6 mrd. For mer informasjon, se www.insula.no.