Erfarne risikoanalytikere til landbasert industri og olje & gass næringen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lilleaker Consulting tilbyr alle relevante sikkerhetstjenester og har spesialister innen følgende tema;

  • Kvantitative risikoanalyser (QRA)
  • Sikkerhetsvurderinger som HAZID, HAZOP og LOPA
  • Pålitelighetsanalyser (RAM) og SIL analyser
  • Brann-, eksplosjon- og strømningsberegninger med avanserte CFD (Computational Fluid Dynamics) verktøy. 
  • Statistisk analyse av ulykkesdata

 

Lilleaker Consulting har spilt en viktig rolle for en sikker offshoreindustri i Norge og har blant annet deltatt i utviklingen av regelverk og sikkerhetsstandarder.

Lilleaker Consulting eier og utvikler programvarepakken ASAP som er et komplett risikoanalyseverktøy som brukes til våre risikoanalyser. Lilleaker har også hatt en sentral rolle i utviklingen av Miriam RAM-studio, en programvarepakke som benyttes til pålitelighetsanalyser av produksjonsanlegg. 

 

Grunnet økende etterspørsel av våre tjenester søker Lilleaker Consulting nå to erfarne risikoanalytikere med minimum 10 års erfaring med å utføre og lede tekniske risikoanalyser. Siden vi har oppdrag for både utenlandske og norske aktører er det viktig å beherske norsk og engelsk.

 

Vi har et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige pensjons- og lønnsvilkår. Som ansatt får du også tilbud om eierskap i Lilleaker Consulting. Vårt hovedkontor ligger i Sandvika men vi er åpne for at du arbeider fra andre steder i landet. 

Mer informasjon om oss finner du på vår hjemmeside: www.lilleaker.com.

Kontaktpersoner

Ingvild Aker
Daglig leder
Telefonnummer: +47 41 66 46 00

Hvem er Lilleaker Consulting ?

Lilleaker Consulting ble etablert i år 2000, har 14 ansatte og tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sikkerhet og pålitelig til både landbasert industri og olje & gass bransjen. Vi hjelper våre kunder med å sikre overholdelse av lovkrav, og anbefaler gjennomførbare og kostnadseffektive sikkerhetsløsninger. Vår filosofi er å jobbe integrert med våre kunder for å sikre at våre analyser gir høy verdi til prosjektene.