Erfarne Planleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I over 50 år har vi vært Norges største, private planleggingsmiljø. Akkurat nå er vi over 150 dedikerte planleggere rundt om i landet som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsningene for våre byer og tettsteder.

I Oslo-området er vi 60 medarbeidere som fagmiljø er vi i vekst og i faglig utvikling. Vi søker derfor etter flere erfarne og dyktige planleggere som vil være en del av vårt tverrfaglige planmiljø i Sandvika:

 

1. Planlegger – store infrastrukturtiltak

Det er ønskelig at du har erfaring fra og interesse for:

 • Utredning og planlegging av store infrastrukturtiltak som jernbane/T-bane/trikk, veg og gater, flyplass og mineraluttak
 • Utarbeidelse av kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner med konsekvensutredning
 • Prosjektledelse og planprosesser etter plan- og bygningsloven

 

2. Planlegger – by- og arealplaner

Det er ønskelig at du har erfaring fra og interesse for:

 • Utarbeidelse av reguleringsplaner for ulike formål
 • Planlegging som prosess, herunder medvirkning, planjuss, og gjennomføring 

 

For begge stillingene vil det være muligheter for å engasjere seg i et bredt spekter av planleggingsoppgaver –bådepå overordnet og mer detaljert nivå, planer for ulike formål, og ulike temautredninger og analyser knyttet til planlegging.

Arbeidet gjennomføres i stor grad i tverrfaglige team, som settes sammen for å møte behovet i hvert enkelt oppdrag. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå; sivilingeniør, arkitekt, by- eller arealplanlegger eller lignende
 • God erfaring fra tilsvarende arbeid er nødvendig
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig 

 

Personlige egenskaper: 

 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik 

 

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med svært god kompetanse på store og komplekse planoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Studietur, fagsamling og andre sosiale arrangementer

 

Søknad og CV sendes inn via knappen Søk på denne stillingen 

 

 

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger