Erfarne Geoteknikere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak ønsker å styrke sin kompetanse innen geoteknikk og søker flere dyktige geoteknikere til samferdselsavdelingen. I avdelingen vil du på landsbasis få godt over 115 kollegaer, og du blir en viktig fagperson i et av landets ledende, tverrfaglige rådgivningsmiljø. Vi har i dag geoteknikere ved to av våre kontorer, og du blir en del av geogruppen som jobber med geoteknikk, ingeniørgeologi og naturfare/skred. Du vil jobbe med oppdrag rettet inn mot planlegging og prosjektering av veg, jernbane, VA, bygg og samferdselskonstruksjoner. Plannivået omfatter skisse-forprosjekt, detaljplaner, regulerings- og byggeplaner. Vi jobber med oppdrag over hele landet. Hos oss vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Geoteknisk planlegging og prosjektering innen bygg- og samferdselsoppdrag:
 • Byggegroper, spunt og grøftekasser
 • Fundamentering og peler mm.
 • Støttekonstruksjoner
 • Grunnforsterkning
 • Terrengstabilitet, setninger
 • Utarbeidelse av borplaner og oppfølging av feltgrunnundersøkelser
 • Planlegging og tolkning av geotekniske laboratorieundersøkelser
 • Geoteknisk datarapportering, geotekniske rapporter
 • Faglige beskrivelser til plandokumenter
 • Bistå ved anbudsbeskrivelser/prosesskoden
 • Fagansvarlig geotekniker i tverrfaglige oppdrag

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/master fra universitet/høyskole med kompetanse innen geoteknikk
 • Erfaring fra rådgiverbransjen, entreprenør eller offentlig sektor
 • Kjennskap til dataverktøyene Geosuite, Rocscience-Slide eller Plaxis

Personlige egenskaper:

 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God til å finne løsninger og ta initiativ
 • God helhetsforståelse og analytisk

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer 

Aktuelt kontorsted: Sandvika, Trondheim, Tromsø.

Vennligst spesifiser ønsket kontorsted i søknaden din.

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger