Erfarne geoteknikere med interesse for naturfare

Stillingsbeskrivelse

NGI er et senter for geofaglig forskning og rådgivning. Vi har et dynamisk og internasjonalt arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver, korte beslutningsveier og trivelige kolleger. Vi har økende oppdragsmengde og trenger å styrke staben med geoteknikere, både innen Naturfare med skred- og stabilitetsvurderinger og innen landbasert Bygg-, anlegg- og samferdselsvirksomhet.

 

Avdeling for Risiko, Skredgeoteknikk og Klimatilpasning (RiSK) ved NGI-Oslo søker etter dyktige og initiativrike geoteknikere som brenner for geoteknikkfaget, problemstillinger relatert til naturfare og betydning av klimaendringer, og som vil videreutvikle egen kompetanse og samtidig bidra til å utvikle NGIs fagmiljø.

Arbeidsoppgaver 

 • Geoteknisk rådgivning og prosjektering for private og offentlige oppdragsgivere, med typiske oppgaver:
  - Utredning av skredfare (jordskred, flomskred og kvikkleireskred)
  - Analyse av skråningsstabilitet
  - Prosjektering av sikringstiltak mot skred og flom
 • Forskningsprosjekter innen geoteknikk
  - Avhengig av søkers kvalifikasjoner, kan oppgaver knyttet til klimatilpasning, bærekraft og naturbaserte løsninger være aktuelt.
 • Videreutvikle kunderelasjoner og eksternt samarbeid, utvikle prosjektidéer

Kvalifikasjoner 

 • Bygningsingeniør (MSc) med fordypning innen geoteknikk, eller
 • Dr.ing./Ph.D. med fordypning innen geoteknikk
 • Minimum 5 års relevant erfaring, men nyutdannede er også velkomne til å søke
 • Gode kommunikasjonsevner, gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

konkurransedyktige betingelser samt varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø. NGI legger til rette for tverrfaglige løsninger og en stor forskningsaktivitet som gir den enkelte uvanlig gode muligheter for faglig utvikling innen en rekke ulike disipliner. NGI satser mye på kompetanseutvikling og videreutdanning. Prosjektbasert arbeid utføres både individuelt og i team.

NGI er Norges største geotekniske forskningsmiljø, med spisskompetanse innen de fleste områder av fagfeltet. Vi er samfunnsengasjerte, og vil hele tiden lære mer og bidra til kompetanseoverføring ved forskningsresultatene tas i bruk. Vi legger vekt på at våre leveranser skal ha høy standard – i rådgivning så vel som i forskning.

Vi har et nært samarbeid med både norske og utenlandske oppdragsgivere, et stort internasjonalt nettverk, og et internasjonalt og unikt miljø med 40 nasjoner representert blant våre fast ansatte. Utenlandsopphold i forbindelse med prosjektarbeid kan være aktuelt.

 

Kontaktpersoner

Carl Harbitz
Avdelingsleder/Head of Section
E-postadresse: ch@ngi.no
Telefonnummer: +47 922 39 636
Inger Kristine Tovslid
HR-sjef
Telefonnummer: 928 84 102

Hvem er NGI - Norges Geotekniske Institutt?

Siden 1950-tallet har vi på NGI (Norges Geotekniske Institutt) vært hekta på jord, berg og snø. Faktisk så mye at vår geotekniske ekspertise er etterspurt i store deler av verden - fra Bhutan til Bodø. 

NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi er en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, utenlandskontor i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i resten av verden. Vi jobber innen områdene Offshore energi; Bygg, anlegg og samferdsel; Naturfare; og Miljøteknologi.

Les mer om NGI - Norges Geotekniske Institutt og se flere ledige stillinger