Erfaren veg-, gate, og byplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ønsker du å bruke og utvikle din kompetanse innen planlegging av veg-, gate- og byprosjekt, kan vi tilby de mest spennende prosjektene og utfordringene i Midt-Norge. Plan- og prosjekteringsseksjonen i ressursavdelingen i Statens vegvesen Region midt søker etter en erfaren veg-, gate-, og byplanlegger med kontorsted Trondheim. Her blir du del av et spennende og solid tverrfaglig planleggingsmiljø.

Det er stor aktivitet i Midt-Norge, med mange spennende oppgaver. Planleggingen av tiltak i Miljøpakken intensiveres med nytt E6-kryss og kommunedelplan på Sluppen, store gateprosjekt og tiltak for kollektiv og sykkel i Trondheim.

I tillegg skal det gjennomføres konseptvalgutredning på E39 fra Vinjeøra til Klett. Det er også stor aktivitet på Fosen og Laksevegen med mange strekninger under bygging, og fortsatt noen under planlegging. I tillegg kommer mindre oppgaver som kryssutbedringer, gang og sykkelveger. Dette viser at mangfoldet er stort, og med mange spennende faglige utfordringer.

Vi har tatt i bruk modellbasert prosjektering, både i overordnet planlegging og i detaljprosjektering. Dette er nytt og spennende verktøy, og utfordrer fagene til å jobbe tverrfaglig i felles modell.

Hva skal du jobbe med?

Planleggerne i Statens vegvesen har stort ansvar og bidrar i utredninger, via kommunedelplaner med konsekvensutredninger til reguleringsplaner og byggeplaner. Dette innebærer blant annet:

  • Planlegging av vegprosjekter i henhold til plan- og bygningsloven
  • Utarbeidelse av prosjekterings og konkurransegrunnlag for byggefase
  • Et mangfold av ulike prosjekt, i kompleksitet og omfang.

Hvem er du?

Det kreves at du har bachelor- eller mastergrad i vegplanlegging og flere års relevant erfaring fra planlegging av store og kompliserte prosjekt. Du må ha god kompetanse i bruk av dataverktøy til planlegging og prosjektering. Det er en fordel om du har erfaring med modellbasert prosjektering.

Vi ser spesielt etter deg som har spesialkompetanse og erfaring innen by-/gateplanlegging, og i tillegg liker å jobbe med dette. 

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er initiativrik, selvstendig, strukturert og faglig engasjert. Det er viktig at du kommuniserer godt, på norsk, både muntlig og skriftlig. All planlegging og prosjektering utføres i samarbeid med kolleger innenfor eget og andre fagområder, derfor vektlegger vi evnen til å samarbeide. Du må trives i åpent arbeidsmiljø, og like å bidra til kreativitet og erfaringsutveksling. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Statens vegvesen tilbyr også sine medarbeidere svært gode muligheter for faglig utvikling.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jmf. Offentlighetsloven. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Dessuten er vi en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt kopier tas med til et eventuelt intervju.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med 

Kontaktpersoner

Anne Karin Skjeflo
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 416 14 751

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger