Erfaren Tech Lead Linux system administrasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Forsvarets stasjon Ringerike er det ledig fast senioringeniørstilling (kode 1181) som tech lead for linux systemadministrasjon på produksjonssystemer. 

Vi søker derfor etter en erfaren medarbeider med meget gode faglige kunnskaper, som liker nye utfordringer og som vil være med å videreutvikle tjenestens prosesseringsløsninger i det digital rom.

Arbeidsoppgaver

Du vil være tech lead og ha ansvaret for systemadministrasjon for flere linux produksjonssystemer i et devops-miljø. 

Vanlige arbeidsoppgaver vil være koordinering og utføring av oppgaver innen installasjon og konfigurasjon i tillegg til feilsøking, feilretting ved behov. I tillegg vil du ha ansvar for vedlikehold og utvikling av monitoreringsløsninger for maskinvare og systemapplikasjoner. 

Du vil også delta i administrative oppgaver som planprosesser og anskaffelseprosjekter og det forventes at man utarbeider, oppdaterer og vedlikeholder systemdokumentasjon 

Det vil bli satt av tid og ressurser til å holde seg faglig oppdatert innen eget arbeidsområde og bygge fagkompetanse innen ny teknologi, spesielt innen systemadministrasjon av distribuerte systemer.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

Det kreves minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor informatikk eller datateknikk. 

Lang relevant erfaring/utvist realkompetanse innen fagområdet, med meget god resultatoppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning. 

Det er ønskelig med mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområdene. 

Krav til tjenesteerfaring: 

  • Kandidaten må ha erfaring med systemadministrasjon på Linux. 
  • Det er ønskelig med erfaring innen: 
  • Moderne verktøy for automatisert konfigurasjon og monitorerering av systemer
  • Et eller flere programmering- eller scriptespråk.
  • Skytjenester som AWS eller OpenStack og begrepet platform-as-a-service
  • RedHat/CentOS operativsystem
  • Databaseteknologier (relasjons- eller NoSQL databaser)

Særskilte krav: 

Det kreves at kandidaten har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som egnethet, vurderingsevne, samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt for tilsetning.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 70 - 76 /fra kr 623 900 til kr 704 800 pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 32177233

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger