Erfaren Tech Lead C++ systemutvikler søkes

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Forsvarets stasjon Ringerike er det ledig en prosjekt stilling senioringeniør (kode 1181) som tech lead innen utvikling av C++ programvare på Linux. Varighet til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse. 

Vi søker derfor etter en erfaren medarbeider med meget gode faglige kunnskaper, som liker nye utfordringer og som vil være med å videreutvikle tjenestens prosesseringsløsninger i det digital rom.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være tech lead med ansvar for utvikling og vedlikehold av C++ programvare på Linux innen fagområdene nettverksprotokoller, distribuerte systemer og sanntidsprogrammering. 

Som en del av et devops-miljø vil du utføre koderevisjon og bidra til oppdatering og vedlikehold av system-dokumentasjon. Det vil også forventes at du deltar i planprosesser og anskaffelsesprosjekter innenfor fagområdet. 

Siden oppdatert fagkunskap er vesentlig for å kunne løse arbeidsoppgavene vil det bli satt av tid og ressurser til å holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

 • Det kreves minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor informatikk eller datateknikk. 
 • Lang relevant erfaring/utvist realkompetanse innen fagområdet, med meget god resultatoppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Det er ønskelig med mastergrad eller tilsvarende innenfor informatikk eller datateknikk. 

Krav til tjenesteerfaring: 

 • Må ha erfaring med C++ programmering på Linux. 
 • Ønskelig med erfaring innen: 
 • Kernel-utvikling på Linux
 • Nettverksprogrammering og nettverksprotokoller
 • Utvikling av programvare for distribuerte systemer
 • Utvikling av applikasjoner på mobile plattformer eller web-applikasjoner
 • Databaseteknologier (relasjons- eller NoSQL databaser)
 • Test driven development
 • Det er også ønskelig med kjennskap til skytjenester og begrepet platform-as-a-service. 

Særskilte krav: 

 • Det kreves gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. 
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som egnethet, vurderingsevne, samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt for tilsetning.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 70 - 76 (for tiden fra kr 623 900 til kr 704 800 pr år) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. 

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 32177233

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger