Erfaren systemutvikler IT

Stillingsbeskrivelse

Om oss

Fiskeridirektoratet er inne i en fase med teknisk innovasjon for å effektivisere og automatisere datautvekslingen mellom næring og forvaltning. I vårt digitale skifte går vi mot skyløsninger og fullautomatiserte systemer. Fiskeridirektoratet tilbyr næringen selvbetjente løsninger for kommunikasjon, søknader og vedlikehold av selskapsinformasjon, samt tjenester for automatisk rapportering av data fra oppdrettsanleggene. Dette er kritisk informasjon som trengs for å kunne drive en effektiv tilsynsaktivitet samt forvalte naturressursene på en forsvarlig måte.

Vi søker deg som vil være med å drive den digitale utviklingen innen forvaltning av Norges havbruksressurser - en av Norges viktigste næringer i årene framover.

Om stillingen

Du skal jobbe med utvikling av oppdrettssystemer i direktoratets systemseksjon i Bergen. Seksjonen utvikler nettbaserte og selvbetjente løsninger for fiskeri- og havbruksnæringen, og har 19 ansatte med god spredning i alder og erfaring.

Systemseksjonen er organisert i ulike team. Teamene er kryss-funksjonelle og har stor påvirkning på teknologivalg og hvordan arbeidsoppgaver skal løses. Teamene velger selv arbeidsmetodikk (Scrum/Kanban) og ansvarsfordeling. De fleste av våre tjenester er utviklet i Java og vi benytter teknologier og prinsipper som hendelsesbasert arkitektur, mikrotjeneste arkitektur, Docker, Kubernetes, Springboot, JavaEE, RabbitMQ, tjenester i AWS, Node, React samt mye mer.

Du blir del av et utviklerteam på fem personer, som har ansvar for utvikling og forvaltning av Fiskeridirektoratets fagsystemer for data fra oppdrettsnæringen. For den rette personen er det store muligheter for å vokse i rollen, for eksempel som teamleder. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver innen et fagfelt med høy politisk interesse
 • Muligheter til å vokse i rollen og ta mer ansvar for teamet på sikt
 • Stort rom for faglig utvikling
 • Mulighet til å påvirke fra idéfasen til ferdig implementert løsning  
 • Kunnskapsrike og hyggelige kollegaer   
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 532.000,- til kr 704.000,-  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Trening i arbeidstiden  

Kvalifikasjonskrav

 • Du har høyere utdanning innen IT fra universitet eller høyskoler og/eller dokumentert relevant erfaring   
 • Du har sterkt fokus på automatisering og monitorering
 • Du bør ha erfaring med smidige metoder, testdrevet utvikling og CI   
 • Du er selvstendig og viser initiativ  
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   
 • Du holder deg oppdatert på ny teknologi   
 • Du bør like å jobbe i et miljø med hektisk tempo
 • Du må ha godt humør og ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø   

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Kjersti Dalland, tlf. 901 36 426, eller teamleder Terje Heimvik, tlf. 474 17 101.

Kontaktpersoner

Kjersti Dalland
Seksjonssjef
Mobil: 901 36 426
Terje Heimvik
Teamleder
Mobil: 474 17 101

Hvem er Fiskeridirektoratet?

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har drøyt 400 ansatte, rundt halvparten arbeider i våre fem regioner og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.