Erfaren seniorrådgiver innen program- og prosjektfag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler, må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens Etterretningstjeneste bedre i stand til å løse sitt oppdrag. Vi styrker nå vår organisasjon, og søker de fremste hodene innenfor planlegging og gjennomføring av programmer og prosjekter.

Har du bred prosjekterfaring, gjerne som prosjektleder? Ønsker du å dele din verdifulle kompetanse innen prosjekt- og metodefag med våre prosjektledere? Da kan du være akkurat den personen vi er på jakt etter!

I denne stillingen vil du få en sentral posisjon i Etterretningstjenestens investeringsprosjekter, og utvikle bred erfaring i å støtte programmer og prosjekter med prosjektfag, metode og erfaringsoverføring. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag, der du får anledning til å jobbe med større investeringsprosesser knyttet til våre programmer og prosjekter innen EBA (eiendom, bygg og anlegg), IKT og materiell. Som program- og prosjektrådgiver vil du få muligheten til å jobbe tverrfaglig med kunnskapsrike kollegaer i et dynamisk miljø.  

Vi tilbyr

 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksitid/sommertid
 • God faglig utvikling
 • Gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle program- og prosjektfaget og sikre erfaringsoverføring
 • Rådgi programmer og prosjekter ved faseoverganger og i gjennomføring av fasene
 • Rådgi porteføljeansvarlig innen relevante fagområder
 • Promotere og skape forståelse for program- og prosjektfag i Etterretningstjenesten
 • Stabsarbeid/saksbehandling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Prosjektlederutdanning og/eller prosjektledersertifisering
 • PRINSIX-sertifisering (kan gjennomføres etter tiltredelse)
 • Relevant erfaring fra program- og/eller prosjektarbeid
 • Kjennskap til investeringsprosesser
 • God språkkunnskap i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Prosjektledererfaring eller tilsvarende erfaring
 • Erfaring fra prosessledelse
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk startsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode planleggings- og gjennomføringsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Lønn og vilkår

Stilling: Seniorrådgiver (kode 1364)

Lønn: lønnstrinn 68 - 80 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Midlertidig stilling med varighet til og med 31.12.2023, med mulighet for forlengelse.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Pga. ferieavvikling kan eventuelle faglige spørsmål besvares etter 16.08.21
Telefonnummer: +47 230 95 020

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger