Erfaren samfunnsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Siden tidlig på 60-tallet, har samfunnsplanlegging vært et av kjerneområdene i Asplan Viaks virksomhet. Vi har opparbeidet oss solid kunnskap om samfunnsutviklingen og de rammebetingelser og utfordringer lokale og sentrale myndigheter står overfor. Gjennom erfaringer fra praktisk planarbeid, omfattende utredninger og analyser, FOU-prosjekt og evalueringer har vi vært med å fremskaffe ny kunnskap om lovverk, myndighetsutøvelse og planprosesser. Dette gjør at vi har et ledende kompetanse og posisjon på dette feltet. Vi opplever nå en økende etterspørsel innenfor samfunnsplanlegging og ønsker å styrke og videreutvikle fagmiljøet med nye medarbeidere.

Vårt kontor i Tromsø er i vekst og vi jobber med spennende oppdrag i hele landsdelen. Tromsø-kontoret har 29 medarbeidere, og vi ønsker å styrke plan-gruppen med en engasjert samfunnsplanlegger.

Arbeidsoppgaver:

Prosessbistand og plan- og utredningsoppgaver knyttet til:

 • Kommunal og regional samfunnsplanlegging
 • Utvikling av effektive og velfungerende plansystem
 • Kobling av samfunnsplanlegging og arealplanlegging

En sentral del av arbeidsoppgavene vil være å underbygge og støtte det arbeidet som kommunene og regionene gjør av samfunnsplanlegging.

For søkere med rett kompetanse kan det også være oppgaver knyttet til utredninger, evalueringer og FoU-prosjekter innen fagfeltet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra overordnet styring og praktisk samfunnsplanplanlegging på kommunalt og/eller regionalt nivå.
 • Kan lede og styre komplekse planprosesser
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du er selvstendig og strukturert
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Tilgang til et interessant tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere over hele landet
 • Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og helseforsikring
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

 Søknad og CV sendes inn via knappen Send søknad

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger