Erfaren prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge et mer miljøvennlig samfunn? Vi jobber med fremtidens jernbaneprosjekter for å få mer gods og flere personer på skinner.

Planavdeling har ansvar for å planlegge hovedtyngden av jernbanenes viktigste prosjekter i hele Norge. Vi er ca 50 faglig dyktige mennesker som brenner for å planlegge og utvikle sentrale områder på jernbanen, som stasjoner, terminaler, strekninger og krysningsspor. Avdelingen utarbeider offentlige planer, hovedplaner og tekniske planer for jernbaneprosjekter i hele landet.

Vi får stadig flere oppgaver og søker nå etter en erfaren prosjektleder.

Stasjoneringssted er for tiden Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder har du ansvar for:
 • Gjennomføring av arealplaner, utredninger, hovedplaner og detaljplaner
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Sikkerhet, økonomi, omdømme, kvalitet og framdrift i prosjektene
 • Sikre at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjektet etterfølges herunder også RAMS, SHA og HMS
 • Coaching og oppfølging av prosjektdeltagere og eventuelt andre prosjektledere
 • Bidra til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosjektlederrollen i seksjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra jernbane eller bygg- og anleggsbransjen
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder
 • Erfaring fra offentlig planprosess/arelplanlegging eller fra prosjekteringsledelse/prosjektledelse
 • Det er en fordel med kompetanse på detaljplanlegging

Personlige egenskaper

Du har erfaring og sterk motivasjon for å jobbe med jernbaneprosjekter. Det er viktig at du har utpregede samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er teamorientert og positiv, samtidig som du er selvstendig, strukturert og beslutningssterk. Personlige egenskaper og egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, med mulighet til å bidra til å utvikle jernbanen
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett på NSBs tog
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Tone Manum
Telefonnummer: (+47) 40760683

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon