Erfaren Prosjektleder, VA-teknikk i Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du spille en viktig rolle i gjennomføringen av spennende og tverrfaglige prosjekter? COWI søker en erfaren Prosjektleder for VA-prosjekter – er du klar for nye utfordringer?

Bli en del av avdeling vann i Oslo

Avdeling Vann består av rundt 170 medarbeidere fordelt på ulike kontorer i Norge. Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer, og er involvert i prosjekteringen av noen av Norges mest spennende prosjekter. Blant annet jobber vi på ny vannforsyning til Oslo, Regjeringskvartalet samt en rekke vannforsynings- og saneringstiltak i Stor-Oslo og Viken. Vi jobber både selvstendig med egne prosjekter og samarbeider tett med COWIs øvrige fagmiljøer på tvers av kontorer i Norge og i resten av Skandinavia.

Vi har vunnet mange store og spennende oppdrag i Oslo-området, og søker flere flinke medarbeidere til vårt fagmiljø i Oslo. Vi er i dag om lag 35 ansatte med VA-kompetanse på Oslo-kontoret. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og på faglig utvikling.

Medarbeiderne er selv med på å påvirke sin egen arbeidshverdag og utvikling, noe som blir jevnlig fulgt opp. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.

Få ansvar for tverrfaglige prosjekter i en bedrift med rådgivere i verdensklasse

I denne stillingen vil du være en del av vårt globale team av eksperter, og arbeide tett sammen med seksjonsleder på kommunalteknikk, prosjektsjef og øvrige kollegaer. Som prosjektleder i COWI kommer du til å spille en viktig rolle i gjennomføringen av tverrfaglige prosjekter. Du vil kunne få ansvar for ekstern kundekontakt og internt vil du styre tverrfaglige prosjekt- og prosjekteringsorganisasjon.

Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:

 • Koordinering av ulike ressurser i større, tverrfaglige prosjekter og komplekse VA-prosjekter
 • Prosjektledelse innenfor alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tidlig fase til gjennomføring/ anleggsfase
 • Bidra i tilbudsarbeid
 • Faglig veiledning/ fungere som mentor for yngre prosjektledere
 • Bidra til samhandling og ytterligere kompetanseheving innenfor prosjektledelse

Dine ferdigheter - Vårt team - Sammen utformer vi fremtiden

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kollegaer. Du bidrar med din ekspertise, samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på å bygge opp relasjoner og tillit, tenke helhetlig, samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som kan ta ansvar for prosjekter helt fra salg til ferdigstilling. Du er en som sammen med kunden kan definere problemstillingen, lage en formålstjenlig organisasjon, milepæl-, aktivitets- og leveranseplan og har evne til å følge opp og rapportere dette.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Bachelor eller mastergrad innen VA-teknikk/kommunalteknikk eller tilsvarende
 • Erfaring fra VA-bransjen er ønskelig
 • Kjennskap til prosjektstyringsverktøy og Norsk Standard
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Trives med høy grad av frihet under ansvar

Har du kompetanse innenfor følgende, vil det telle positivt:

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling/ offentlige byggherrer eller entreprenør
 • Kjennskap til prosjekteringsverktøy
 • Gjennomføring av offentlige anskaffelser

COWI som arbeidsplass

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av viktig samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter.

Hos oss får du:

 • Mulighet til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag én
 • En unik mulighet til å lære av de beste, utvikle ditt eget potensial og bygge en solid karriere
 • Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsninger
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Tilgang til omfattende interne fagnettverk og – samlinger, internkurs, sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, m.m.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelser

Arbeidssted vil være Oslo. Alle søknader behandles konfidensielt.

Har du spørsmål?

Da kan du ringe Phan Åge Haugård (Seksjonsleder kommunalteknikk) på telefon +47 971 15 531

Slik søker du

Klikk på knappen nedenfor, og fortell hvorfor du er rett person for denne stillingen. Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig, da kandidater vil bli evaluert og intervjuet fortløpende. Siste søknadsfrist er 30.01.23.

Kontaktpersoner

Phan Åge Haugård
Seksjonsleder kommunalteknikk

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger