Erfaren prosjektleder til spennende IT-prosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Framover skjer det store endringer innenfor offentlig tjenestepensjon, og vi trenger en prosjektleder som vil være med der endringene skjer.

Statens pensjonskasse (SPK) skal implementere nytt regelverk, samtidig som vi skal videreutvikle våre systemløsninger for å takle fremtidens krav til digitale løsninger og effektive arbeidsprosesser. Vi har et stort og dynamisk utviklingsmiljø med 10 smidige utviklerteam. Utviklingsmiljøet - og utviklingsoppgavene - vil vokse ytterligere, og det innebærer at vi også må styrke staben av dyktige prosjektledere. 

Denne prosjektlederstillingen er plassert i seksjon Forretningsutvikling. Seksjonen består av seks årsverk som jobber med prosjektledelse, forretningsutvikling, fagansvar for SPKs utviklingsmodell og styring av SPKs prosjektportefølje. 

Stillingen rapporterer til leder for seksjon Forretningsutvikling. Seksjon Forretningsutvikling er en del av Virksomhetsstyringsområdet i SPK.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse utviklingsprosjekter
 • I tillegg bistå med seksjonens oppgaver innen nytenkning -innovasjon og bidra til kontinuerlig forbedring, forvaltning av SPKs utviklingsmodell og styring av prosjektportefølje

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (kan kompenseres med relevant erfaring)
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse
 • Egenskaper som fasilitator og evner å se nye løsninger og alternativer

 

Egenskaper

 • Stor gjennomføringsevne - Du utfører planer med engasjement og utholdenhet, oppnår kvalitetsmessig gode resultater 
 • Systematisk tilnærming - Du er metodisk og systematisk i din tilnærming
 • Initiativ og ansvarlighet - Du handler på eget initiativ - får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Effektiv kommunikasjon - Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

 

Vi tilbyr

 • Jobbe i et godt og meget stimulerende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og store utviklingsmuligheter
 • Bidra på innovative og nyskapende prosjekter sammen med dine gode kollegaer
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Ha en av Norges beste pensjonsordninger 
 • Ha tilgang til meget gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Vi flyttet inn i helt nye og topp moderne lokaler på Skøyen våren 2015.

Kontaktpersoner

Ole Martin Gudesen
Seksjonssjef

Hvem er Statens Pensjonskasse?

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 509 milliarder kroner for 1 430 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire støtte-/stabsområder. 

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IKT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.