Erfaren prosjekteringsleder VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi jobber med de viktige spørsmålene knyttet til vann, klima og miljø. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.

For tiden opplever vi stor vekst og vi har mange VA-prosjekter med høy vanskelighetsgrad i vår prosjektportefølje.  Nå trenger vi deg som vil være med å finne løsningene i noen av regionens mest komplekse VA prosjekter. 

Plan og anleggsavdelingen består av 40 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Avdelingen har ansvar for å prosjektere og bygge offentlige vei-, vann- og avløpsanlegg i Stavanger. Gjennomføringen av prosjektene skjer både i egenregi og ved bruk av konsulenter/entreprenører. Vi jobber ofte i prosjekteringsteam for å samordne VA- og veiprosjekter. Avdelingen har et nært og godt samarbeid med Vann- og avløpsverket samt et bra samarbeidsklima med andre eksterne aktører for eks. Lyse, IVAR og Statens Vegvesen.

Vi jobber med samfunnskritisk infrastruktur og bygger for fremtiden. Vi er stolte av å kunne si at den VA-infrastruktur som vi bygger i dag fortsatt skal kunne tjene samfunnet om 100 år. Vi separerer avløpsnettet og skifter ut gamle ledninger i byen. Vi jobber med sanering av utslipp og bygger pumpestasjoner. Vi legger sjøledninger og vi bygger nye VA anlegg i byens utbyggingsområder.

Stillingen er plassert i den nyetablerte VA gruppen som består av 12 dyktige medarbeidere fordelt på prosjektledere, prosjekteringsleder og byggeledere/kontrollingeniører. Vi gjennomfører prosjekter på bestilling fra Vann- og avløpsverket og har et årlig investeringsvolum på 150 millioner.  Sammen med VA-verket har vi et av regionens aller sterkeste VA-miljøer. Vi har det kjekt sammen og gleder oss til å ansette nye kollegaer.

Arbeidsoppgaver

Som prosjekteringsledere vil du inngå i et team bestående av prosjektleder og byggeleder. Sammen gjennomfører dere prosjektet. Ditt hovedansvar som prosjekteringsleder er å ta frem komplette byggeplaner for VA med tegninger og beskrivelse. Prosjekteringen gjennomfører du ved konsulentstyring men det er ønskelig at du behersker AutoCad/Novapoint for kunne ta frem enklere skisser og løsningsforslag. I prosjekteringsfasen skal du også samordne VA-prosjektet med andre fag som vei, tele og energi. I anleggsfasen er du en viktig ressurs i form av prosjektstøtte.

For rett person kan stilling som fagansvarlig prosjektering VA være aktuell.  

Kvalifikasjoner

Du er bachelor eller master innen bygg og anlegg, vann og avløp eller har tilsvarende kompetanse.

Du har lang og solid erfaring innen VA.  Relevant erfaring innen VA vil vektlegges. Med relevant erfaring mener vi prosjektering eller konsulentstyring av ledningsanlegg, overløp, pumpestasjoner, overvannshåndtering og hovedplaner eller områdeplaner. Du bør kunne vise til godt gjennomførte VA prosjekter.

Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver godt norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil også vektlegges. 

Du er faglig engasjert, nysgjerrig og motivert. Du kan jobbe selvstendig, er strukturert og ansvarsbevisst. Du bidrar til å skape et hyggelig arbeidsmiljø og har gode samarbeidsevner.  Du vektlegger gode løsninger og detaljer.

Vi tilbyr

  • Jobbe med noen av regionens mest komplekse VA prosjekter.
  • Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss.
  • Trygge ansettelsesforhold 
  • Fleksibel arbeidstid.
  • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger.
  • Lønn etter avtale
  • Stillingskode 853000 

Arbeidssted: Olav Kyrres gate 19, 4005 Stavanger

Kontaktpersoner

Tord Carlsson
Seksjonsleder Plan
Telefonnummer: 948 96 292

Hvem er Stavanger kommune?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.