Erfaren planlegger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vestfold fylkeskommune står ovenfor store oppgaver innenfor arealplanlegging i årene som kommer. Samfunnet er i endring, noe som forsterker behovet for kunnskapsbasert og samhandlingsorientert arealforvaltning. Vi søker etter en erfaren arealplanlegger som ønsker å bidra både i utviklingen av samfunnet og utvikling av fagfeltet. Som rådgiver i planseksjonen vil du få varierte og spennende arbeidsoppgaver med store muligheter til faglig utvikling og påvirkning på arbeidsoppgavene. En viktig del av arbeidet er samarbeid og dialog med kommuner og øvrige myndigheter. Du blir en del av et engasjert, kreativt og godt arbeidsmiljø. 

Vi er i dag en del av Regionalsektoren i fylkeskommunen og kan tilby et tverrfaglig miljø med kompetente, sosiale og samfunnsorienterte kollegaer. Sektoren har varierte oppgaver som spenner fra areal- og transportplanlegging til næringsutvikling og arbeid med klima og miljø. Vi står foran en spennende periode med sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020. Dette byr på muligheter til å påvirke framtidige prioriteringer, samtidig som det byr på utfordringer med å bygge en ny organisasjon.

Vi ønsker oss en kollega med stort faglig engasjement som har lyst til å bidra i arbeidet med å utvikle fremtidens Vestfold og Telemark fylke. Vi søker i utgangspunktet etter personer med erfaring innenfor planlegging og offentlig forvaltning. 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp regional arealpolitikk som er nedfelt i regionale planer
 • Utvikle regional arealforvaltning
 • Gi uttalelser og veiledning til kommunens plansaker 
 • Skrive saker til politisk behandling
 • Være en faglig ressurs og inspirere andre til å se sin rolle i arealplanleggingen, både internt og eksternt
 • Lede prosjekter og prosesser internt og eksternt
 • Delta i lokale og nasjonale nettverk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen relevante fag som arealplanlegging, juss/rettsvitenskap, sivilarkitekt, landskapsarkitekt eller sivilingeniør.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktighet og engasjement 
 • Evne til å bidra til gode prosesser og samspill internt og eksternt
 • Evne til å samhandle på tvers av fag og organisering er nødvendig

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et engasjert fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Lyse, trivelige lokaler sentralt i Tønsberg

Annet

Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidssted kan endres som følge av fylkessammenslåing.

Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntatt offentlighet, jfr.

Offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden.

Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.

Informasjon om bruk av elektronisk søknadsskjema

Opplysninger om dine "Personalia" og CV lagres i din brukerprofil under fanen "Meg selv". Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. word (unngå strekpunkter o.a.) før du starter. Deretter kopierer/limer du inn teksten i søknaden.

Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med "Send søknad".  Mellomlagring er dessverre ikke mulig.

Kontaktpersoner

Jørn Rangnes
Ass.direktør
Mobil: 930 18 179
Linda Lomeland
Plansjef
Mobil: 941 74 334

Hvem er Vestfold fylkeskommune?

Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Det er omtrent 2200 medarbeidere i fylkeskommunen, hvorav rundt 1700 i utdanningssektoren.