Erfaren miljøgeolog / hydrogeolog / miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse

Sweco vil styrke og bygge opp sin faggruppe innen miljøgeologi og miljørådgivning i Bergen og søker derfor en erfaren fagperson. Som rådgiver blir du del av en sterk faggruppe med erfarne geologer og miljørådgivere og du vil være med på å utvikle fagfeltet både lokalt og nasjonalt i Sweco.

Hos oss gjør du en forskjell. Som erfaren miljøgeolog/miljørådgiver får du fagansvar i små og store tverrfaglige prosjekter. Med din kunnskap styrker du fagmiljøet, og får påvirke satsingen på miljøgeologi og RIM fremover. Avdelingen for geofag i Bergen teller 40 faglig sterke, sosiale og hyggelige kollegaer, og vi har et bredt spektrum av miljørådgivere ved vårt kontor i Bergen.

Hos oss utvikler du deg. Du får i stor grad utvikle deg i den retning du brenner for, og får delta i de mest spennende oppdragene. Det er viktig for oss at du blir hørt, at du får mulighet til å utvikle deg, og at du deler og søker kunnskap. I Sweco spiller vi hverandre gode. Du er åpen, oppmerksom og engasjert, og du ønsker å bidra til å styrke og bygge opp vår identitet som faggruppe. Vi setter stor pris på reflekterte kolleger med egne meninger, som kan være aktive bidragsytere innenfor sine fagfelt. Du er selvstendig og beslutningsdyktig, har en konstruktiv tilnærming til utfordringer, og bygger gode relasjoner både internt og eksternt. I tillegg har du sterkt faglig engasjement samtidig som at du holder fokus på kunder og forretningsmessige mål.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Inngå som fagansvarlig innen miljøgeologi og naturmiljø, prosjektledelse og fagansvar i tverrfaglige oppdrag
 • Lede og utføre miljøtekniske grunnundersøkelser inkl. feltarbeid og prøvetaking
 • Miljøfaglig bidrag i prosjekteringsfase (RIM)
 • Helse- og miljørisikovurderinger for forurenset grunn
 • Håndtering av forurensede masser, tiltaksplan
 • Miljøkoordinering og miljøoppfølgningsplan (MOP)
 • Hydrogeologiske problemstillinger, forurensning i vann og overvåkning av vann
 • Vurderinger av gamle avfallsdeponier
 • Kunnskapsdeling ved å veilede og opplære mindre erfarne medarbeidere, kvalitetssikring
 • Bygge videre på den sterke kompetansen som er i selskapet og videreutvikle miljøgeologi og RIM som tjenesteområde i Vestlandet.
 • Bistå i tilbuds- og markedsarbeid, jobbe med synlighet i markedet, og profilere Sweco overfor kunder og på bransje-arenaer

Dette kan du:

 • Du har en mastergrad eller er sivilingeniør med spesialisering innen miljøgeologi, hydrogeologi eller lignende miljørettede fag, eller med eventuelt lang erfaring som kompenserer for utdannelsesnivå.
 • Du har minst 3 års erfaring, og har arbeidet innen vurdering av forurenset grunn og utarbeiding av tiltaksplaner. Tilleggskompetanse innen hydrogeologi, vurdering av deponier, sirkulær økonomi, eller biologi vil bli vektlagt.
 • Du har lyst til å styrke og bygge opp fagfeltet innen miljøgeologi, hydrogeologi og miljørådgivning fremover.
 • Du har god kompetanse på bruk av relevante dataverktøy, gjerne også erfaring med 3D modellering.
 • Du har erfaring fra å jobbe i Norge og behersker Norsk som arbeidsspråk.

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 18 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Svarfrist er 20.02.23. Søknader vil behandles fortløpende.

#Kampanjevest

Kontaktpersoner

Stefanie Steinemann
Gruppeleder geologi og miljø
Telefonnummer: 925 31 537

Hvem er Sweco?

Ingen vet nøyaktig hvordan fremtiden blir. Én ting er likevel sikkert: Vi møter den best med engasjement og nysgjerrighet, og vi må fortsette å spille hverandre gode. Sweco er for alle som vil forme fremtidens byer og samfunn. 

Les mer om Sweco og se flere ledige stillinger