Erfaren medarbeider - arbeidsvarsling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om seksjonen og stillingen

Seksjon for Veg og gate i Vegdirektoratet, er en del av Myndighet og regelverk. Vi har mange spennende oppgaver innen utvikling av vegnormaler og regelverk, og har nå en ledig stilling innenfor fagfeltet arbeidsvarsling. Seksjonen har i dag 21 medarbeidere som har god kompetanse innenfor seksjonens mange fagområder.

Vi ser etter deg som har erfaring fra arbeid med arbeidsvarsling/varsling og sikring av arbeid på eller ved veg, og som kan bidra til utvikling av regelverket for dette.

Arbeidssted for stillingen kan være alle vegvesenets faste kontorsteder. Tjenestereiser til Oslo må regnes med ved arbeidssted annet sted i landet.

  Arbeidsoppgaver

  Seksjonen har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

  • Utvikling og forvaltning av en rekke vegnormaler (N100 Veg- og gateutforming, N101 Rekkverk og vegens sideområder, N300 Trafikkskilt, N301 Arbeid på og ved veg, N302 Vegoppmerking, N303 Trafikksignalanlegg), samt tilhørende forskrifter og veiledere
  • Formidling og kunnskapsutveksling av innhold i overnevnte normaler og tilhørende veiledere
  • Forvaltning, fraviksbehandling og klagebehandling knyttet til overnevnte normalene

  Ansvar og arbeidsoppgaver for stillingen:

  • Ansvarlig for utvikling av N301 Arbeid på og ved veg
  • Digitalisering av N301 i nytt digitalt vegnormalsystem
  • Bidra inn i utvikling av nye forskrifter som skal regulere fagområdet
  • Fraviksbehandling
  • Opplæring i, og formidling av, regelverk på kurs og konferanser
  • Rådgivning av interne og eksterne fagfolk 
  Kvalifikasjonskrav

  Vi søker deg som har relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). Du må også ha minst 5-10 års erfaring fra relevant arbeid med arbeidsvarsling. Erfaring fra arbeid med utvikling av regelverk vil også være en fordel. Det er en forutsetning at du har god formuleringsevne på norsk - både skriftlig og muntlig. Det vil være noe behov for tjenestereiser for å besøke anleggsområder m.m. og du må derfor ha førerkort kl. B.

  Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

  Vi ønsker oss en medarbeider som

  • har stort engasjement for arbeidsvarslingsfaget og ønsker å ta del i videreutviklingen av dette
  • tar initiativ og liker å løse utfordrende oppgaver
  • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • har gode analytiske evner
  • arbeider godt både selvstendig og i grupper, og tar gjerne en prosjektledende rolle
  • evner å se helheten i veg– og trafikksystemet
  Stort engasjement og faglig utvikling

  Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

  Hos oss får du

  • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
  • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

  Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

  Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

  Ønsker du mer informasjon om stillingen?

  Kontakt seksjonssjef Marius Slinde på tlf. 909 86 891 eller e-post: marius.slinde@vegvesen.no

  Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 08.02.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

  Hvem er Statens vegvesen?

  Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

  Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

  Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

  Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger