Erfaren mariningeniør (hydrodynamikk, CFD, konstruksjoner)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 170 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

Avdeling Industri, Olje & Gass – Marin teknologi er en del av kompetansesenteret, og har fokus på marint fysisk miljø, kaldt klima, marin hydrodynamikk, arktisk teknologi og design av kystkonstruksjoner. Vi har en variert kundebase som inkluderer havbruksselskaper, oljeselskaper og andre utbyggere av infrastruktur i kystsone og til havs. Våre oppdrag inkluderer utviklings-, tidligfase- eller prosjekteringsoppdrag, og dekker kyst og offshore objekter som faste og flytende strukturer, kaier, moloer, oppdrettsanlegg og flytebroer. Avdeling har 21 ansatte, med en stor andel fagspesialister (ca. 30 prosent på PhD nivå) og FOU aktiviteter med fokus på anvendelse i konkrete oppdrag.

Vi ønsker å forsterke vår gruppe på marin og arktisk teknologi, og søker en erfaren og faglig sterk mariningeniør innen fagene marin hydrodynamikk, marin CFD eller marine konstruksjoner. Vi har en økende mengde oppdrag innen dette fagfeltet, med en økende produktportefølje fra både nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Vi søker en dedikert fagperson som kan være en av våre nøkkelressurser innen dette fagfeltet, og som er i stand til å ta disiplinansvar i oppdragene.

Kontorsted er primært Tromsø, men med den rette kandidaten kan vi diskutere muligheten for ansettelse ved et av våre andre 30 kontorer.

 

Ansvar og oppgaver

 • Planlegge, utføre og styre et bredt spekter av marinteknologiske analyser
 • Bidra i avdelingens FOU aktiviteter, inkludert utviklingen av våre numeriske verktøy
 • Ha en nøkkelrolle i både en-faglige og tverrfaglige oppdrag, som disiplin- eller oppdragsleder
 • Samhandle med andre faggrupper og enheter i Multiconsult nasjonalt og internasjonalt
 • For den rette kandidaten vil det være naturlig å diskutere lederansvar innenfor avdelingen

 

Kvalifikasjoner

 • Høy faglig kompetanse innen marin hydrodynamikk, CFD, eller marine konstruksjoner (MSc eller PhD)
 • Gode kunnskaper og interesser innen metode- og verktøyutvikling
 • Erfaring med fullskala- eller laboratorieforsøk
 • Erfaring med oppdrags- eller disiplinstyring
 • Behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Analytisk og strukturert
 • Naturlig faglig autoritet, evne til å stå for leveranser og faglige beslutninger
 • Evne til å se løsninger og muligheter

 

Vi tilbyr

Spennende dager i utfordrende oppdrag, i samspill med svært kompetente medarbeidere. I tillegg tilbyr vi

 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moderne lokaler i nytt kontorbygg
 • Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og sosiale tiltak som bidrar til samhold og trivsel
 • Firmahytter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter

Kontaktpersoner

Arnt Fredriksen
Seksjonsleder
Edmond Hansen
Avdelingsleder

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger