Erfaren ingeniør søkes til viktig VA-utredningsarbeid

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) investerer årlig for omlag en milliard i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø, og gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter. 

Utredningsseksjonens ansvarsområder består bl.a. i å definere og prioritere områder i kommunen der VAVs ledningsnett knyttet til drikkevann og avløp må utbedres eller legges om. Videre utarbeides utredninger som sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Seksjonen har også et ansvar knyttet til kommunens overvannsstrategi og byutvikling. Utredningsseksjonen består i dag av 35 medarbeidere fordelt på tre underliggende funksjoner. Seksjonen innehar bred VA-faglig kompetanse, og er VAVs tyngdepunkt innen vann-, avløp-, elve- og overvannsmodellering.

Funksjon taktisk plan (FTP) er organisert i seksjon utredning (UTR). Funksjon taktisk plan har ansvaret for å utarbeide taktiske planer for vann, avløp og overvann, og koordinering av disse. De taktiske planene samler inn grunnlagsdata, utarbeider analyser, identifiserer behov og peker ut områder til utredning og tiltak. Det ligger også innunder funksjonen å holde seg oppdatert på ny teknologi og ny metodikk for datafangst og analyser.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre planarbeid i henhold til etatens kvalitetssystem.
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum bachelor, fra universitet eller høyskole. Fortrinns innen VA.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring.
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse er ønskelig.
 • Erfaring i bruk av GIS.
 • Kjennskap til hydraulisk- og hydrologisk modelleringsverktøy.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Søker må kunne autoriseres/sikkerhetsklareres til nivå begrenset, i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.

Egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du har god gjennomføringsevne.
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lønn fra kr. 617 000 til kr. 764 300, avhengig av kompetanse.

Kontaktpersoner

Per Ole Israelsen
Overingeniør
Telefonnummer: 23 44 06 42
Torbjørn Grindheim
Funksjonsleder
Telefonnummer: 90174562

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger