Erfaren hydrolog søkes til utfordrende stilling

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult avdeling Lillehammer tilbyr rådgivning og prosjektering innen vannrelaterte naturfarer, vann og avløp, plan og samferdsel, bygg og anlegg, brann, elektroteknikk og prosjektadministrasjon.

Vi jobber tett sammen med Norconsults kontorer på Gjøvik, Hamar, Otta og Os, som utgjør Region Innlandet, med til sammen over 180 medarbeidere. Norconsult Lillehammer har omkring 40 medarbeidere i et aktivt fagmiljø med mange utfordrende oppgaver.

Vi har stor pågang av oppdrag innen vannrelaterte naturfarer, som flom/overvann og vannrelaterte skred, og ønsker å styrke teamet med en erfaren hydrolog eller en kandidat med tilsvarende faglig bakgrunn.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Hydrologisk rådgivning i plan-, utførelses- og/eller driftsfasen. F.eks. vurdere vannhåndtering, klimatilpasningstiltak og utarbeide overvannsplaner i nært samarbeid med andre fag..
 • Bistand innen flom og skredproblematikk, fra kartlegging til tiltaksoppfølging. F.eks. utføre sårbarhetskartlegging og flom-/skredfarevurderinger, samt lage tiltaksplaner.
 • Være oppdragsleder eller fagansvarlig i mindre og større tverrfaglige prosjekter.
 • Bidra i markedsføring og tilbudsprosesser innenfor fagområdet.

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets.
 • Har felterfaring mht. hydrologiske prosesser og naturfarer, samt utførelse av tiltak.
 • Har kunnskap om ulike vannrelaterte problemstillinger og årsaker til skadehendelser er viktig, spesielt mht. kartlegging av sårbare områder, overvannshåndtering, flomberegninger og klimaendringers betydning, samt tiltaksvurdering.
 • Har god kunnskap om naturbasert overvannshåndtering.
 • Har kunnskap og erfaring med bruk av ulike dataverktøy for håndtering/-bearbeidelse, analysering, modellering og rapportering av data.
 • Er godt orientert om ny kunnskap og metodikk, samt gjeldende lovverk.
 • Kan arbeide selvstendig, men samtidig ha god vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team.
 • Er ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser, samt har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet.
 • Har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk

Hos oss får du:

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Sterk bedriftskultur preget av kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser, inkludert eierskap i selskapet.
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Kontaktpersoner

Bjørn Arild Gravrok
Fungerende avdelingsleder
Mobil: 454 04 903
Steinar Myrabø
Hydrolog
Telefonnummer: +47 91657691

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger