Erfaren Geotekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult region BVT har kontorer i Drammen, Tønsberg og Skien. Regionen består av omlag 90 engasjerte medarbeidere med multifaglig bakgrunn. Avdeling Geo har i dag 23 medarbeidere, er organisert i 2 seksjoner, og vi søker nå etter en erfaren Geotekniker til vår seksjon for Geofag. Arbeidssted vil være i Drammen, men med mulighet for arbeidssted ved et av våre andre kontorer.

Seksjon Geofag er en entusiastisk gjeng medarbeidere med allsidig bakgrunn, som utfører varierte og spennende prosjekterings- og utredningsoppgaver i lokale og nasjonale oppdrag. Vår seksjon dekker disiplinene geoteknikk, ingeniørgeologi og grunnundersøkelser. Oppdragene omfatter alt fra tidligfase rådgivning og studier til detaljprosjektering og oppfølging innen bygg og anlegg, samferdsel og naturfare.

Stillingsbeskrivelse:

En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i Norges største tverrfaglige geomiljø. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på.

Som frittstående avdeling sikres et stort fagmiljø innenfor geofagene, med gode forutsetninger for faglig utvikling av medarbeidere og av metodikk. Multiconsult har en ambisiøs strategi fram mot 2020, og vi er inne i en spennende periode med store forventninger til våre fagmiljøer både med hensyn på kapasitet, kompetanse og samarbeid på tvers i selskapet. Vi har frihet i forhold til å gjøre egne prioriteringer og satsninger, både lokalt i avdeling/seksjon og sammen med resten av geo-miljøet i Multiconsult

Geoteknisk rådgivning og prosjektering.

I de større integrerte prosjektene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult. Oppgavene vil typisk være prosjektering av byggegroper (spunt, peler), jordskjelvanalyser, stabilitetsvurderinger i kvikkleireområder, geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger) og gjennomføring/oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkludert datarapportering.

For søkere med lengre erfaring vil naturlige oppgaver være å inneha rolle som disiplinleder eller faglig leder i våre oppdrag. Du vil også kunne være ressursperson for geoteknikkfaget inn mot større tverrfaglige konsernoppdrag og større enfaglige geoteknikk-oppdrag samt være mentor for yngre medarbeidere innenfor faget. Vi har til enhver tid flere yngre geoteknikere som er i utvikling og trenger faglig støtte.

Avhengig av interesse, erfaring og kompetanse kan det være aktuelt å at du får oppgaver og ansvar innen fagutvikling av Multiconsults geotekniske kompetansenettverk. I tillegg legger vi til rette for aktiv deltakelse på eksterne fagarenaer i form av kurs/foredrag og FOU-oppdrag som Multiconsult deltar i.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet sivilingeniør med spesialisering innen geoteknikk, med min. 5 års erfaring
 • Selvstendig og samarbeidsorientert
 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • God norsk muntlig og skriftligfremstillingsevne
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av PLAXIS og GeoSuite er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Kreativ og faglig engasjert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Må trives med tekniske utfordringer
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier

Vi tilbyr

 • Et stabilt og godt etablert arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere med faget i fokus
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø på tvers av seksjoner/ regioner
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fri i romjul og påskeuke, i tillegg til de ordinære fem ukers ferie
 • Firmahytter, sosiale aktiviteter og et aktivt bedriftsidrettslag med et bredt spekter av tilbud og muligheter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Kontaktpersoner

Erik Schiøtz
seksjonsleder
Telefonnummer: +47 932 25 714
Stine Sæther
avdelingsleder
Telefonnummer: 928 23 557

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger