Erfaren geotekniker til Norges største tverrfaglige Geomiljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Erfaren geotekniker til Norges største tverrfaglige Geomiljø

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom våre 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 2400 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Ved Drammenskontoret er vi i dag over 70 engasjerte og innovative medarbeidere som holder til i trivelige lokaler sentralt på Strømsø Torg. Drammenskontoret er det største kontoret i regionen BVT (Buskerud/Vestfold/Telemark), og dekker således et stort område med mye spennende geoteknikk. Seksjon Geofag består av 13 medarbeidere innen disiplinene geoteknikk, ingeniørgeologi, modellering og geoteknisk feltvirksomhet. Vi utfører geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering og rådgiving innen alle forretningsområdene til Multiconsult, samt geotekniske grunnundersøkelser. Samtlige av seksjonens syv geoteknikere holder til ved Drammenskontoret, mens feltvirksomheten har hovedsete i Skien. Vår seksjon er en del av Norges største tverrfaglige Geomiljø med omtrent 150 personer på Østlandet.

Stillingsbeskrivelse

En spennende mulighet for deg som ønsker å bruke din geotekniske spisskompetanse i en virksomhet som utgjør et av landets største fagmiljøer innen geoteknikk.

Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen geoteknisk rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på.

I de større tverrfaglige oppdragene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult. Hos oss legger vi vekt på variasjon i arbeidsoppgaver og bruk av geoteknisk kompetanse på tvers av forretningsområdene.

Oppgavene vil typisk være prosjektering av byggegroper og fundamentering (spunt, peler mm.) og geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger, samferdselskonstruksjoner). Gjennomføring/oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkl. datarapportering er også en sentral del av vår virksomhet. Det forventes at du kan ta ansvar innen styring og ledelse av oppdrag, både som disiplinleder i våre tverrfaglige oppdrag og som oppdragsleder for våre enfaglige geoteknikkoppdrag. Det vil være stor variasjon i arbeidsoppgaver fra lokale byggeproger sentralt i Drammen til store tverrfaglige oppdrag i samarbeid andre disipliner og regioner. Kombinasjonen teori og praktisk tilnærming vektlegges i stor grad, og befaringer og praktisk byggeplassoppfølging vil være en naturlig del av din arbeidshverdag. Vår seksjon samarbeider tett med de andre disiplinene i regionen og de andre geoteknikkmiljøene i Multiconsult. Spesielt viktig er samarbeidet med geoteknikkseksjonene i Oslo med sine over 50 geoteknikere. Dette inkluderer både oppdragsgjennomføring og faglig utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad med spesialisering innen geoteknikk

 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 • Kunnskap om bruk av PLAXIS og GeoSuite er en fordel

 • Erfaring med kvikkleire og kjennskap til NVE’s kvikkleireveileder er en fordel

 • Minimum 5 års erfaring

  Personlige egenskaper

 • Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

 • Selvstendig og samarbeidsorientert

 • Ansvarsbevisst og initiativrik

 • Kreativ og faglig engasjert

 • Resultat- og løsningsorientert

 • Må trives med tekniske utfordringer

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

  Multiconsult tilbyr

 • Et tverrfaglig miljø som gir gode løsninger for våre kunder og for oss

 • En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen

 • En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid

 • Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk

 • En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner

 • Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse

 • Moderne lokaler sentralt i Drammen

 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Aksjesparingsprogram for ansatte

 • 5 ukers ferie og fri i romjulen og påske

 • Firmahytter

 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

  Høres dette interessant ut? - Da vil vi oppfordre deg til å sende en søknad til oss.

  Søknadsfrist 15.09.2017.

  For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med seksjonsleder Erik Schiøtz på telefon 932 25 714 eller e-post: erik.schioetz@multiconsult.no.

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger