Erfaren Controller med ansvar for ERP

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nå er vi inne i en historisk satsing og vi bygger fremtidens jernbane! Bane NOR setter kunden i sentrum, er fremtidsrettede og skal sikre optimal bruk av fellesskapets midler. Vi er et statlig foretak med ansvar for å bygge ut og drive det nasjonale jernbanenettet, styre togtrafikken, forvalte og utvikle all jernbaneeiendom. Vi har hovedkontor i Oslo. For å oppnå våre mål trenger vi nå flere med på laget.

Sentralt i videreutviklingen av Bane NOR, er å sikre at konsernets arbeidsprosesser støttes opp av effektive systemløsninger og at ERP-systemet forvaltes og utvikles på en god måte. Vi søker nå en medarbeider med sterk systemforståelse, med erfaring fra skjæringspunktet hvor økonomistyring møter systemverdenen, og med interesse for teknologifeltet. Du får en sentral rolle i drift og utvikling av konsernets ERP-system, herunder videreutvikling av både styringsinformasjon så vel som de transaksjonsnære sidene av systemet. Kjenner du deg igjen i dette ønsker vi å høre fra deg! 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og prioritere utviklingsområder for ERP, basert på innspill fra divisjoner og staber
 • Etablere og følge opp en ERP-strategi for konsernet
 • Avholde fagforum og møtepunkter mellom IKT og fagenhetene
 • Følge opp generell drift av ERP mot intern IKT-avdeling og leverandører av vedlikehold
 • Ta ansvar for grensesnittet mellom koststedstruktur, organisasjonsstruktur og ERP
 • Budsjettarbeid, herunder ansvar budsjettering av faste kostnader som lønnsdata, pensjon
 • Arbeid med periodeavslutning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • 3-10 år med relevant erfaring fra tilsvarende stilling i større organisasjoner
 • Sterk systemforståelse og erfaring med større ERP-systemer, gjerne Agresso
 • God økonomi og regnskapsforståelse
 • Erfaring med å ledes av prosjekter og endringsprosesser

Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar og driver gjennom prosesser fra A til Å
 • Du liker å samarbeide med andre, bygge nettverk mot divisjonene og samarbeide
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater, og drive prosjekter fra start til slutt
 • Du evner å se kjernen i en problemstilling og forklare kompliserte problemstillinger på en enkel, strukturert og analytisk måte

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • Du vil bli del av et sterkt fagmiljø innen økonomi og virksomhetsstyring
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft
 • Arbeidssted i helt nye, moderne lokaler i Schweigaardsgate 33, sentralt beliggende ved Oslo S

Kontaktpersoner

Espen Almlid
Økonomidirektør
Telefonnummer: 918 21 150

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon