Erfaren byggeleder søkes

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten har Norges største vannfaglige miljø, og gjennomfører en økende mengde prosjekter for å fornye og utvikle Oslos infrastruktur for vann og avløp.

For å ivareta produksjonen søker vi nå en erfaren byggeleder. Du vil få byggeledelsesansvar for prosjekter som initieres som en konsekvens av tiltak fra aktører utenfor VAV, ofte i forbindelse med store transformasjonsprosjekter som Hovinbyen o.l. Som byggeleder for denne typen prosjekter er din jobb avgjørende for at planlagt byutvikling ikke forsinkes eller hindres. Du vil måtte håndtere flere parallelle prosjekter og jobbe mye med koordinering mellom private utbyggere og etater.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll med utførelsen av bygg- og anleggsarbeider.
 • Holde oppstartsmøter og lede byggemøter under anleggsgjennomføringen.
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging.
 • Rekvirere materialer og utstyr fra etatens sentrallager.
 • Drive rettlednings- og informasjonsarbeid overfor eksterne utførere.
 • Innkalle til ferdigbefaring og overtagelsesforretning, sluttrapportere anlegget og sørge for "as-built"-tegninger.
 • Være kontaktperson for SHA Koordinator i utføringsfasen.
 • Kontrollere sluttoppgjør fra entreprenør.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring som byggeleder og/eller relevant erfaring innen VA-anlegg er en fordel.
 • God kompetanse innen SHA og kvalitetssikring.
 • Relevante kunnskaper innen IT.
 • Erfaring med bruk av prosjektplanleggingsverktøy er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Førerkort kl. B.

Egenskaper

 • Drivende og løsningsorientert med gjennomføringsevne
 • Ryddig og strukturert
 • Evne til å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver hvor din innsats betyr mye for mange.
 • Meget gode muligheter for etterutdanning og videreutvikling av kompetanse, både. gjennom interne opplæringsprogrammer og eksterne kurs.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Ryddig og fleksibel arbeidstid.
 • Hytter til låns i marka.
 • F.t. lønn fra kr 551 300 til kr 689 400 pr år, avhengig av erfaring og kompetanse.

Kontaktpersoner

Ragnhild Gjelsvik
Funksjonsleder for Vann i by- og byutvikling
Telefonnummer: (+47) 970 85 058

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger