Erfaren App-utvikler

Seniorutvikler Mobipol

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Mobilitet er et stort satsningsområde i politiet. Måten politiet jobber på går gjennom større endringer og Politiets IKT-tjenester (PIT) skal understøtte dette. Operativt politi trenger gode mobile arbeidsverktøy for å utført sitt samfunnsoppdrag.

Team Mobipol har totalansvar for politiets mobile plattform og app-utvikling. Vi er et tverrfaglig devopsteam som består av app-utviklere, arkitekter, driftere, funksjonell rådgiver, UX-designer, testutvikler og teamleder. Teamet har også ansvar for utviklingsmetodikk, miljø, rammeverk og arkitektur for app-utvikling. Vi er et kompetansesenter for utvikling av mobile tjenester i PIT, og strategiske rådgivere knyttet til mobilitet for Politidirektoratet.

Vi ønsker nå og styrke teamet med en erfaren app-utvikler som følger godt med på mobile trender. Du har erfaring med mobile utviklingsverktøy og rammeverk for Android og kunnskap om relevante språk. Du er en pådriver og har gode evner å samhandle for å forstå hva som skal til for å utvikle gode løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av apper
 • Jobbe i smidig team
 • Bistå i utvikling av utviklings - metodikk, miljø, rammeverk, arkitektur for app-utvikling
 • Bistå i utvikling av fagmiljø for app-utviklingen
 • Initiere og bidra til kontinuerlig forbedring av app-utvikling
 • Bistå til å løse 3. og 4. linje hendelser knyttet til mobile tjenester

Kvalifikasjoner

 • 3 års høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, eller annen relevant utdannelse. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • 2 år er erfaring med app-utvikling på Android
 • Fordel om du har kjennskap til smidig metodikk.
 • Fordel med erfaring fra flere utviklingsrammeverk og språk som iOS, Objective C, Swift, Xamarin, C#, React Native, Java , JavaScript, Angular, Typescript, HTML/CSS, Ionic, Groovy, Kotlin
 • Fordel med erfaring med Java for utvikling mot telefonens operativsystem på Android
 • Fordel med erfaring med verktøyene Android Studio/Intellij, Git/GitHub/Stash (GIT Flow), Jenkins
 • Fordel med erfaring med teknologiene Gradle, Android SDK, RESTful Webservices, Citrix SecureHub
 • Fordel med erfaring med bruk av bibliotek OkHttp - Retrofit, Dagger
 • Fordel med erfaring fra Android prosjekt på kritiske forretningsapplikasjoner
 • Fordel om du har erfaring med Unittester, instrumenterte tester og integrasjonstester, og har kjennskap til Robolectric, Mockito, JUnit, Karma og Jasmine
 • Fordel om du kan utvikle brukergrensesnitt i henhold til retningslinjer i grafisk design og brukeropplevelse ved bruk av standardiserte retningslinjer for operativsystem og organisasjon ved bruk av moderne teknikker. (animasjoner, material design, SVG m.m.) og standard Android Patterns & Practices
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne
 • Strukturert, ryddig og systematisk
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Handlings- og beslutningsorientert
 • Initiativrik og nysgjerrig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvgående men samtidig kunne arbeide godt i team

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver basert på ledende og utprøvde teknologier
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler på Majorstua
 • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 517 000 - 722 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Bente Haugen
Seksjonssjef

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger