Er du vår nye vei- og utemiljøsjef?

Vei- og utemiljøsjef

Kommunens seksjon for vei og utemiljø trenger ny leder. Seksjonens hovedoppgaver er drift, renhold og vedlikehold av gate- og veinett, park- og grøntanlegg, nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg, friluftsområder og kirkegårder. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelser for flest mulig av kommunens innbyggere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som leder av seksjonen har du mulighet til å påvirke kommunens nærmiljø i tett relasjon med ansatte, samt interne og eksterne samarbeidspartnere. Seksjonen består i dag av 19 ansatte, inkludert leder, fordelt på to rådgivere innen administrasjon, en prosjektleder og en driftsenhet med formann og 14 fagarbeidere.

 Mer informasjon kan du finne her: https://www.eigersund.kommune.no/utemiljoe-og-veier.482580.no.html 


Arbeidsoppgaver
  • Personal- og økonomiansvar for seksjonen
  • Fagansvar for deler av seksjonens arbeidsområde
  • Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
  • Bidra til videreutvikling av seksjonens ansvarsområde
  • Implementering og vedlikehold av systematisk HMS-arbeid 


Kvalifikasjoner
  • Du har helst utdanning som bygg- og anleggsingeniør eller annen relevant høyere utdanning som dekker hele eller deler av stillingens arbeidsområde.
  • Lang arbeidserfaring innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde kan kompensere noe for utdanningskravet.
  • Erfaring innen personalledelse og faginnsikt vil bli spesielt vektlagt.

Personlige egenskaper
 Det vil bli lagt stor vekt på interesse for fagområdene, relevant praksis, lederegenskaper, ledererfaring og samarbeidsevne. 

Vi tilbyr
Som leder ved vei og utemiljø er du en del av et dyktig fagmiljø. Stillingen innehar allsidige og utfordrende oppgaver i et hektisk og godt miljø der arbeidsglede/-kapasitet og gode løsninger blir verdsatt. Vi har også fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger.

Kontaktpersoner

Jone Christer Omdal
Kommunalsjef Teknisk avdeling
Telefonnummer: 51 49 83 09

Hvem er Eigersund Kommune?

Eigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet. Den grenser i nord til Hå kommune og  Bjerkreim kommune, i øst til Sirdal kommune (Vest-Agder) og Lund kommune, og i sør til Sokndal kommune. Området den ligger i heter Dalane. Folketallet er på ca. 15.000.

Organisasjonen Eigersund kommune sysselsetter et mangfold av yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene innbefatter tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Eigersund kommune er delt opp i hovedavdelingene sentraladministrasjon, helse og omsorg, teknisk og kultur og oppvekst. Antall ansatte er i dag ca. 1400.

Visjonen for Eigersund kommune er «Sammen for alle». Som arbeidsgiver arbeider vi etter et mål om å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne. Satsningsområder er helsefremmende arbeidsmiljø, stolte og myndiggjorte medarbeidere og god ledelse.

 

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.