Er du vår nye vegplanlegger?

Seksjon for planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet søker to erfarne vegplanleggere med veg- og vegtrafikkfaglige grunnkunnskaper som forstår seg godt på N100 til en fast stilling og et 12-måneders vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjonen vår består av 14 kunnskapsrike medarbeidere fordelt på tre faggrupper; planlegging, vegnormaler og grunnerverv. I tillegg har vi ressurser på publisering og modellering i kvalitetssystemet.

Vegplanlegging skjer i en prosess der alle berørte; kommune, fylke, statlige etater og regjering, deltar. Seksjonen yter faglig støtte til arbeidet i regionene gjennom å gi råd, utarbeide retningslinjer og veiledninger. I tillegg driver vi med opplæring og formidling knyttet til konseptvalgutredninger og planlegging etter plan- og bygningsloven. Som medarbeider i seksjonen vil du bidra i arbeid knyttet til effektivisering og kostnadsstyring av planlegging.

Arbeidssted for både den faste stillingen og vikariatet er Brynseng i Oslo.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • ledelse av vegnormalsekretariat og sekretær for vegnormalutvalget
 • behandling av fravik fra vegnormalene
 • deltagelse i FOU og faglig utvikling med sikte på fornyelse av N100 og tilhørende veiledere og retningslinjer
 • arbeid knyttet til effektivisering og kostnadsstyring av planlegging
 • kunnskapsformidling
 • diverse oppdrag fra samferdselsdepartementet med hensyn til vegutforming
 • digitalisering av håndbøker

 

Kvalifikasjoner

Vi krever at du har mastergrad fra universitet eller høgskole innen vegplanlegging og har veg- og trafikkfaglige grunnkunnskaper. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er ønskelig med minimum 5 års erfaring fra praktisk vegplanlegging og vi vil legge vekt på at du har interesse for tema som plan- og bygningsloven, veg- og gateutforming, kompetanseformidling, organisasjonsutvikling og utredningsoppgaver. Det er nødvendig at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger også vekt på at du

 • er initiativrik og har evne til å arbeide strukturert
 • samarbeider godt med andre og kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • kan veksle mellom å arbeide selvstendig og i team

 

Vi kan tilby

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med avdelingsdirektør Gyda Grendstad på tlf. 952 72 428

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 27. februar 2018.

Vi ber deg spesifisere hvilken stilling du søker på.

Har du spørsmål ifm. utfyllingen av elektroinsk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger