Er du vår nye VA-ingeniør?

VA-ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved enheten Vann, Avløp og Renovasjon (Enhet VAR) er det ledig 100 % fast stilling som VA-ingeniør. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Enheten VAR yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene drikkevannsforsyning, avløpshåndtering og renovasjon. Vi har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kommunale vann og avløpsanlegg. Kommunen er i vekst og utvikling og står derfor ovenfor mange utbyggingsprosjekter og driftsoppgaver innen VAR området. Enheten har et viktig samfunnsoppdrag og skal levere trygge, gode og samfunnsviktige tjenester til våre innbyggerne.

Enheten består i dag av enhetsleder, saksbehandler, driftsleder, arbeidsleder og 2 driftsoperatører.

Vi benytter fagsystemene Fdv-systemer fra Norkart innenfor FDV-oppgaver. I tillegg har vi digitalt ledningskartverkprogram og et digitalt overvåkningssystem for vann og avløp.

Arbeidsoppgaver

 • Yte støtte til drift for vedlikehold av våre vann- og avløpsanlegg
 • Planlegge vedlikehold/oppgradering
 • Utarbeide anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
 • Bistå med opplæring internt i kommunen
 • Vurdere VA-planer i andre kommunale utbyggingsprosjekter
 • Oppdatering av FDV
 • Forvaltningsarbeid på VA-området innen plan, utbygging og drift. Uttalelser til plan-, dele- og byggesaker som berører VA
 • Kommunal saksbehandling og kundeservice innen VA
 • Oppdatere kartverktøy. Måle inn eksisterende og ny infrastruktur (Gisline). Kontroll og innlegging av VA-data fra entreprenører.
 • Oppdatering av/ Utarbeide internkontroll
 • Oppfølging av kommunens vannmålere
 • Andre relevante oppgaver etter behov

Kvalifikasjonskrav

 • Sivilingeniør/ingeniør innen VA
 • Erfaring med drift av avanserte tekniske prosessanlegg
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort minimum kl. B
 • Gode digitale ferdigheter
 • Har 3D- og BIM-erfaring med relevant VA-programvare. 
 • GIS-kompetanse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb sammen med gode kolleger i en ekspansiv kommune
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Kommunale forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønns- og arbeidsforhold iht. gjeldene lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • Dekking flytteutgifter etter kommunalt reglement
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • God barnehagedekning
 • Gratis inngang til svømmebasseng

Spørsmål kan rettes til:

 • Enhetsleder VAR Nikolai Hansen, tlf. 724 41 963, epost Nikolai.Hansen@hitra.kommune.no
 • Kommunalsjef Plan Solvår Sundet, tlf. 724 41 715, epost Solvor.Sundet@hitra.kommune.no

Kontaktpersoner

Nikolai Hansen
Enhetsleder VAR
Solvår Sundet
Kommunalsjef Plan

Hvem er Hitra kommune?

Hitra ligger i Trøndelag fylke, ved utløpet til Trondheimsfjorden. Hitra er den største øya i Norge sør for Vesterålen og den 8. største øya i landet. Øya er omgitt av mer enn 3200 øyer, holmer og skjær og på øya er det rundt 7000 innsjøer. Dyrelivet er rikt både på land, i vann og i sjøen. De lokale råvarene er blant verdens beste.

Befolkningstallet er litt i overkant av 5000, av dem har rundt 25 % innvandrerbakgrunn. Det dreier seg om arbeidsinnvandring til havbruket. Et mangfoldig, spennende samfunn hvor mer enn 70 nasjonaliteter er representert. I nabokommunen Frøya er situasjonen nøyaktig den samme, og de to øykommunene utgjør det mektige Øyriket Hitra Frøya med felles bo- og arbeidsmarked. Kun en tunnel og 25 minutter med bil skiller de to kommunesentrene.

Havbrukets vugge sto på Hitra.

Fra det første vellykkede forsøk på oppdrett av atlantisk laks i åpen sjø i 1970 så har havbruksnæringen utviklet seg til Norges nest største eksportnæring. Ute i den store verden er Norges mest kjente merkevare Norwegian Salmon. Hitra og Frøya betegnes i dag som verdens ledende havbruksregion.

Fritiden fylles lett med aktiviteter på land og til vanns, i idrettslag, på treningssentre, på kulturskolen, på store og små arrangementer og hos våre utmerkede kokker. Vi har full barnehagedekning, barneskoler i grendene og en utmerket ungdoms- og videregående skole.

Og vil vi ut i den store verden ligger både Trondheim og Kristiansund halvannen time unna med hurtigbåten. Til Orkanger bruker man 50 minutter og til Trondheim halvannen time med bil.