Er du vår nye utvikler?

IT-utvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du nettopp ferdig utdannet, brenner for utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende IT-tjenester, tverrfaglig samarbeid og å lære nye ting? Eller er du en erfaren IT-utvikler og med interesse for å være med og utvikle løsninger som du får følge over tid? Liker du å sette deg inn i behovene fra ulike forskningsområder og behovene som skal løses?

Vi ønsker deg med på laget som liker og har kompetanse innen design, kode, teste, feilsøke og vedlikehold av kildekode. 

Du skal både kunne utvikle ny programvare, vedlikeholde og videreutvikle IT-tjenester som er i drift. 

Som vår IT-utvikler bør du være analytisk og nysgjerrig og ha sans for logikk og struktur. Du må også ha evnen til å arbeide systematisk og planmessig. Det er viktig at du evner å samarbeide med andre.

IT området utvikler nye IT-tjenester og sørger for forvaltning og videreutvikling av datavarehus i tillegg til drift av eksisterende systemer. Vi yter også brukerstøtte for internt ansatte på STAMI.

Om stillingen

Stillingen vil være dedikert til prosjektet A-TID som bidragsyter til å utvikle løsningen. Du skal jobbe med utvikling av datamottak, blant annet håndtering av big-data og videreutvikling av dette prosjektet. Når løsningen for A-TID er satt i drift, vil du inngå i IT-områdets ressurspool av IT-utviklere, som også vil ha forvaltningsansvar for A-TID. 

STAMI har tatt steg for å bruke smidige metoder og teknikker for IT-prosjekter. Vi prøver ut nye løsninger slik at behovene til våre interne brukere / forskere og eksterne virksomheter blir dekket.

Kvalifikasjoner

  • Du har, eller er i ferd med å fullføre, utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor IT, eller har en kombinasjon av IT-utdanning og relevant erfaring 
  • Du har erfaring med utvikling av Java eller JavaScript
  • Du snakker og skriver norsk og engelsk godt.

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner være en fordel:

  • Kompetanse innenfor C++/C#
  • MS SQL
  • Spring Boot/Spring Data
  • Git, Redis, WebFlux
  • Flyway, Lombok, Gradle og Redis
  • Integrasjonskompetanse – API-koblinger
  • Kjennskap til områder som behovskartlegging, analyse og datamodellering.

Personlige egenskaper

  • Du er nysgjerrig, liker å lære nye ting og er engasjert
  • Du lytter, og stiller spørsmål
  • Du er strukturert og ryddig
  • Du liker å ta ansvar og initiativ 
  • Du er glad i tverrfaglig samarbeid.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Hos oss får du

  • Selvstendige, varierte og fleksible arbeidsoppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
  • Kontor- og arbeidssted er i Oslo - sentralt plassert ved Majorstuen 
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen er en fast heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ som avdelingsingeniør eller overingeniør. Plassering av stilling og lønn er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid. 

Les dette før du søker stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. 

Søkere med utenlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Søkere må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor og master) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning. Har du ikke fått svar innen søknadsfristen, kan du legge ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

  • Tiltredelse: Snarest mulig etter avtale
  • Søknadsfrist: 8. februar 2023

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi på STAMI legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Vi oppfordrer nyutdannede eller kandidater som avslutter sin utdannelse i løpet av våren 2023 til å søke, og imøteser også søknader fra erfarne kandidater. 

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Einar Schøning, avdelingsdirektør for IT-området, via tlf. +47 479 00 124 eller e-post: einar.schoning@stami.no

Hvis du ønsker å vite mer om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med:

Inger-Johanne Rørstad, seniorrådgiver innen lønn og HR, via tlf. +47 231 95 321 eller e-post: ijr@stami.no

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt kan du finne på våre nettsider: www.stami.no

Kontaktpersoner

Einar Schøning
Avdelingsdirektør IT-området
Telefonnummer: +47 479 00 124
Inger-Johanne Rørstad
Seniorrådgiver Lønn og HR
E-postadresse: ijr@stami.no
Telefonnummer: +47 231 95 321

Hvem er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)?

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. Vi er en underliggende etat av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Visjonen vår er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.

Virksomheten omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 140 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge doktorgrad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 1.100 vitenskapelige publikasjoner.