Er du vår nye tjenesteleder innen teknisk enhet?

Tjenesteleder for eiendomsforvaltning/drift av tekniske tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nes kommune søker etter en tjenesteleder i 100 % fast stilling for eiendomsforvaltning og drift av tekniske tjenester.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Det er nylig blitt foretatt en organisasjonsendring som har medført at Nes kommune ønsker å dele seksjon bygg- og investeringsprosjekter og drift av tekniske tjenester. Tjenestelederstilling for eiendomsforvaltning og drift av tekniske tjenester er dermed ledig.

Avdelingen består av totalt 30 ansatte, og innebefatter uteseksjon (park/veg), vaktmestere og renhold. Avdelingene har som hovedarbeidsoppgaver å drifte kommunens bygningsmasse, herunder vedlikehold av kommunale veger. Som leder må du være resultatorientert og ha god innsikt i tekniske fag, særlig innen byggforvaltning. Vi forventer at du kan tilføre avdelingen teknisk enhet nye måter å drifte tjenester på, herunder tydelig brukerfokus, tenke langsiktig og være fremtidsrettet ved å ta i bruk ny teknologi for å fremme driften. Kommunen er under kontinuerlig utvikling i å drifte så rasjonelt som mulig, og som følge av dette kan det skje endringer i organiseringen.

Nes kommune er en aktiv hyttekommune, der hyttenesningen og utbygging er en viktig næring i bygda. Videre er kommunen inne i en spennende tid med utvikling av nytt rettssted for Hallingdal, store investeringer innen vann- og avløpssektoren. Det forutsettes at man viser stor interesse og forståelse for hva mindre kommuner har som fortrinn og utfordringer fremover i tid, samt bidrar til å bygge et attraktivt tjenestetilbud.

Hva søker vi?

En resultatorientert leder, der service og kommunikasjon vektlegges som viktige arbeidsredskap for god dialog med ansatte, leietakere og politikere. Enheten jobber tett på innbyggere, politikere og øvrige deler av kommunens administrasjon. Tjenesteleder må kommunisere godt, og ha god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet. Vi legger stor vekt på dokumenterte lederegenskaper, evne til lagspill og til å skape arbeidsglede og resultater. Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Lede følgende fagområder:

 • Veg og vegvedlikehold
 • Uteseksjon med parkavdeling
 • Utarbeide og følge opp vedlikeholdsplan for kommunale bygg
 • Vaktmester og håndverkstjenester
 • Renhold inkludert teamleder renhold
 • Kontraktsinngåelse og oppfølging av kontrakter
 • Prosjekter relatert til avdelingen
 • Andre relevante lederoppgaver kan bli lagt til stillingen

Tjenesteleder har budsjettansvar, personalansvar og fagansvar på sitt område. Og rapporterer til kommunalsjef teknisk.

 Egenskaper:

 • Vi vil legge vekt på at du har et godt juridisk skjønn, og evne til å forstå rollen som rådgiver i en politisk styrt organisasjon.
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha gode samarbeidsevner.
 • Være strukturert og ryddig med god gjennomføringsevne.
 • Pragmatisk og løsningsorientert.
 • Takle høyt tempo og komplekse oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning innen ingeniør/tekniske fag, evt. teknisk fagskole innen relevante fag med god arbeidserfaring.
 • Gode kunnskaper om relevant regelverk, herunder forvaltningsloven.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.
 • God kompetanse på bruk av ulike datasystemer.
 • God samarbeidsevne, evne til å jobbe selvstendig, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Førerkort klasse B.
 • Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling
 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning

Søknad sendes:

Nes kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknad. Via hjemmesiden finner du dette under fanen snarveier og ledige stillinger, grønn knapp oppe til høyre på aktuelle stilling, og velger søk her.

I søknadsskjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Eventuell søknad om unntatt offentlighet må begrunnes. Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. (Offentliglova § 25.) Du vil da bli varslet om dette på forhånd slik at du har anledning til å trekke søknaden.

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Kontaktpersoner

Anders Halland
Tjenesteleder

Hvem er Nes kommune i Buskerud?

Nes kommune er hjertet i Hallingdal, og ligger mellom Oslo og Bergen i Buskerud fylke. Kommunen har ca. 3 300 innbyggere, hvorav 2 100 innbyggere er bosatt i Nesbyen. Det er et stort antall besøkende til kommunen på grunn av store hytteområder.

Barnehagedekningen er god, og det er et variert skoletilbud innen videregående skole i Hallingdal. I kommunen er det et mangfold av frivillige organisasjoner for alle aldersgrupper og interesser. Mulighetene for en aktiv fritid er mange både innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no). Kommunen er en av Norges mest attraktive sykkeldestinasjoner (www.trailhead.no). Med Bergensbanen og Rv. 7 er kommunen lett tilgjengelig.