Er du vår nye Tilstandskontrollør for lavspenning?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du den vi ser etter?

Spordrift er et nyopprettet selskap og Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker region Øst, driftsområdet Oslo, etter Tilstandskontrollør for lavspenning som vil være med å bidra til vår suksess. Som tilstandskontrollør har du ansvar for faglig kontroll innen ditt fag på strekningen. For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder, roller og fag.

Stasjoneringssted i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt og ha kontroll over at anleggene og tilstanden på strekningen tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet
 • Holde Driftsleder informert om tilstanden på tekniske anlegg på sin strekning
 • Sørge for at generiske kontroller blir gjennomført og dokumentert 
 • Sørge for at data generert ved kontroller og befaring blir lagt inn i BaneData
 • Sørge for å ajourhold av FDV dokumentasjon 
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik innen eget fagområde
 • Bistå med nabokontakter og eksterne henvendelser
 • Initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • Bistand til beskrivelse for vedlikehold
 • Bistand til mindre fornyelsesprosjekter
 • Må være villig til å inngå i avdelingens vaktordning ved behov
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift, samt øvrige aktører i sektoren 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som elektromontør/elektiker Gr.L
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller vil ta kurs for å få denne godkjenningen 
 • God risikoforståelse innen togfremføring og HMS/SHA
 • God erfaring med bruk av IKT, herunder BaneData
 • Førerkort klasse B 
 • Erfaring fra Bygg og Anlegg 
 • God kjennskap til Spordrifts styringssystem og teknisk regelverk
 • God risikoforståelse
 • Erfaring med deltakelse i risikoanalyser 
 • Fordel med erfaring fra AutoCAD og Febdok 
 • Oversikt og kjennskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV  
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.       

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Du har god vurderingsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Du er opptatt av faglig oppdatering   
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Einar Arnesen
Driftsleder
Telefonnummer: 95924928

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger