Er du vår nye systemoperatør?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens stasjon i Vardø søker nye systemoperatører. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe turnus og som liker å jobbe i team sammen med andre. Har du teknisk interesse og forståelse eller ønsker å lære mer om radar og etterretning kan du være akkurat den personen vi søker. Vi tilbyr kurs og opplæring til alle våre operatører, så ikke nøl med å søke dersom du synes dette høres spennende ut.

Stillingen inngår i 24/7 turnus og arbeidssted er Vardø.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre innsamling ved bruk av stasjonens innsamlingssystemer
 • Identifisere og prosessere data, dokumentere og rapportere
 • Delta i uttesting av stasjonens systemer

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Fullført videregående skole i kombinasjon med erfaring fra arbeidslivet eller bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) 
 • Gode engelskkunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønsket-krav:

 • Vi søker både personer med og uten erfaring fra internasjonale operasjoner 

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen avlønnes i lønnsramme 21/8 - 21/10. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 419 600 – 499 500 [Lønnstrinn: 44-55] i stillingen som førstekonsulent (kode: 1408) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Det tilstås et krontillegg på 8000,- brutto pr år, og variable tillegg i forbindelse med turnus kommer i tillegg. 

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 789 86 025

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger