Er du vår nye sjefingeniør for opprydding i forurenset sjøbunn?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker en erfaren og dyktig medarbeider til stilling i seksjon for hav og sediment (HHS). I denne stillingen vil du blant annet få mulighet til lede utfordrende arbeidsprosesser med å rydde opp i forurenset sjøbunn i utvalgte havner og fjorder.

Seksjon for hav og sediment er en av fem seksjoner i hav- og industriavdelingen. Vårt hovedansvar er å følge opp regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn som omfatter 17 prioriterte områder hvor det skal ryddes opp samt prioriterte kystverftslokaliteter med behov for opprydding. Vi veileder også fylkesmannen i saker som gjelder utfylling, mudring og dumping i sjø.

Seksjonen har i tillegg anvar for kartlegging av marine naturtyper, oppfølging av truede marine arter og naturtyper samt bekjempelse av fremmede arter i marint miljø. Vi samordner det nasjonale arbeidet med Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR).

Seksjonen har 14 engasjerte og dyktige medarbeidere på på Helsfyr i Oslo og Brattøra i Trondheim, og vi samarbeider i team på tvers av byene. Arbeidssted for denne stillingen er på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • følge opp prioriterte områder i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn i samarbeid med dyktige kollegaer
 • behandle søknader om tillatelse til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn
 • gi veiledning til medarbeidere hos Fylkesmannen og kommunene med ansvar for oppryddingstiltak
 • behandle klager på fylkesmannens vedtak i saker som gjelder utfylling, mudring - og dumpring i sjø

Kompetansekrav

 • naturvitenskapelig utdanning på masternivå, gjerne innen biologi, geologi eller kjemi
 • minimum fem års relevant erfaring fra selvstendig arbeid innen relevant fagområde
 • dokumenterbar erfaring fra arbeid med større prosjekter i offentlig eller privat virksomhet eksempelvis innen samferdsel, byutvikling eller tilliggende områder.
 • erfaring  med samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og/eller mange samarbeidsparter, er ønskelig
 • erfaring med å skrive rapporter og sammenstille tekster
 • meget gode skriftlige og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge ditt arbeid
 • meget god rolleforståelse
 • tydelig og profesjonell dialog med eksterne
 • takler både uforberedte og utfordrene situasjoner
 • leverer med rett kvalitet til rett tid
 • evne til å arbeide selvstendig, samtidig som du samarbeider godt med andre
 • kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig

Vi tilbyr

 • en fast stilling med lønn som sjefingeniør fra kr. 583 900 (ltr 65) til 741 300 (ltr. 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

 • Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Kari Holden på 920 89 832 eller e-post kari.holden@miljodir.no.
 • Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Martin Hole  på 95200769 eller e-post martin.hole@miljodir.no.
 • Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk.
 • Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.
 • Merk søknaden 96-2019 HHS

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Kontaktpersoner

Kari Holden
Seksjonsleder
Mobil: 920 89 832
Martin Hole
Avdelingskoordinator
Mobil: 952 00 769

Hvem er Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine omlag 60 lokalkontor.