Er du vår nye senioringeniør innen analyse?

Analytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse.

Vi søker en initiativrik og selvstendig person som liker å sette seg inn i og løse forskjellige problemstillinger. Du må kunne lære deg å bruke komplekse datasystemer og dersom du også kan programmere og bruke verktøy som f.eks MATLAB, er det veldig positivt.

Arbeidet vil variere mellom å jobbe selvstendig til å være del av et team. Stillingens hovedoppgaver vil være å utføre teknisk analyse og rapportering av innsamlet radardata, samt utvikle produkter og metoder.

Er du nyutdannet, eller i ferd med å fullføre en utdanning innenfor ønsket fagkrets, oppfordrer vi deg til å søke. Ved eventuell ansettelse må utdanningen være fullført.

Arbeidssted vil være i Vardø.

Arbeidsoppgaver

 • Bearbeide, analysere, rapportere og formidle vurderinger innen fagområdet 
 • Utvikle og vedlikeholde informasjonsgrunnlaget, samt lede utviklingen av metoder og løsningsverktøy innen fagområdet
 • Delta i, og ved behov lede tester og evalueringer av innsamlingssystemenes oppgraderinger samt delta i mindre prosjektarbeid
 • Veilede og gjennomføre opplæring av medarbeidere, samt holde seg oppdatert innen fagområdet                                                                                                                             

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til Etterretningstjenestens virksomhet
 • Erfaring innenfor analog/digital signalbehandling
 • Erfaring fra test- og utviklingsarbeid

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

I tillegg for denne stillingen som senioringeniør ser vi etter vilje til endring og samarbeid, samt evne til å være proaktiv, arbeide strukturert og selvstendig innen fagområdet.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 677 000 - 864 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som Senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Det tilstås et kronetillegg på kr 8000,- brutto pr år.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 789 86 020

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger